Kinderdagverblijf Spaarnwoude

Concept
De boerderijen in het gebied behoren voornamelijk tot de Noordelijke groep [Friese huisgroep] en Hallehuisgroep. Veel voorkomende typen rondom het plangebied zijn de typisch Noordhollandse stolpboerderij en het hallehuis.
Traditionele boerderijen hebben allemaal een driedeling die in meer of mindere mate in de massa terug is te zien; woonhuis, stal en hooiberg. De verschijningsvorm van boerderijen verandert constant mee met de tijd, behoefte en vooruitgang. In de loop der jaren zijn veel boerderijen in het polderlandschap verdwenen. Dit komt voornamelijk doordat ze niet meer rendabel zijn, waardoor er een functieverandering plaatsvind van agrarisch naar dag-recreatie.

Het concept van de traditonele boerderij wordt toegepast op de BSO. De driedeling van de boerderij blijft behouden maar krijgt een functionele transformatie:

woonhuis | stal | hooiberg <--------> wonen | verzorgen | spelen/leren.

Ensemble
Het gebouw wordt opgevat als een ensemble van drie onderdelen die zich vormen naar de schaal en kwaliteiten van de omgeving. De volumes hebben een naar buiten toe gesloten gevelkarakter. Dit in tegenstelling tot de binnenzijde, hier openen de gevels zich juist naar elkaar toe. Door de transparante koppelingen tussen de hoofdvolumes en de glazen binnengevels worden lichte ruimtes gecreerd. Het zicht op kinderen en leidsters is hiermee gewaarborgd. De transparante bouw en het gebruik van natuurlijke materialen versterken de relatie tussen kind en natuur/ omgeving. Het
toepassen van zonnecellen, het opvangen van regenwater en de natuurlijke materialen dragen bij aan de duurzaamheid van het gebouw. De kinderen maken hier letterlijk spelenderwijs kennis met het steeds belanrijker wordende begrip duurzaamheid.

Speelse verwijzingen naar de traditionele boerderij:
– Spanten in het zicht
– Rieten daken
– Staldeur en boerderij ramen
– Gepotdekselde gevels
– Zomerstal
– Woonkeuken
– Hooiberg

De geschiedenis van het gebied [agrarisch verleden] blijft met deze nieuwe invulling zichtbaar in het landschap en speelt hierdoor ook bij de opvoeding van de kinderen een belangrijke rol.

Scroll to Top

    Tagged:

    Both comments and pings are currently closed.