Posts Tagged materialisatie


Cultural Center | Hotel, Marseille

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Uitgangspunten
– Het plaatselijke [gebied onder de snelweg] combineren met de stad als geheel [A7]
– Door niet te focussen op de aanwezigheid van de snelweg gaat het ontwerp incidentele relaties aan met de aanwezige snelweg.

De publieke ruimte in het gebied is ‘verborgen’, je kan door het gebied lopen zonder de kwaliteiten van het gebied te ervaren. Het ontwerp moet een verlengde zijn van de openbare ruimte in het gebied. Door het programma en de vorm probeert het gebouw de wijk nieuw leven in te blazen.

Het gebouw is onder te verdelen in 2 hoofdfuncties; Een cultureel centrum en een Hotel. Het plaatselijke wordt benadrukt door het cultureel centrum, het stedelijke door het hotel, zowel in vorm als in functie. Deze tweedeling komt ook tot uitdrukking in de materialisatie; rijke afgewerkte materialen voor het hotel en ruwe onafgewerkte materialen voor het cultureel centrum.

Scroll to Top