Posts Tagged afstudeerproject


Cultural Center | Hotel, Marseille

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Uitgangspunten
– Het plaatselijke [gebied onder de snelweg] combineren met de stad als geheel [A7]
– Door niet te focussen op de aanwezigheid van de snelweg gaat het ontwerp incidentele relaties aan met de aanwezige snelweg.

De publieke ruimte in het gebied is ‘verborgen’, je kan door het gebied lopen zonder de kwaliteiten van het gebied te ervaren. Het ontwerp moet een verlengde zijn van de openbare ruimte in het gebied. Door het programma en de vorm probeert het gebouw de wijk nieuw leven in te blazen.

Het gebouw is onder te verdelen in 2 hoofdfuncties; Een cultureel centrum en een Hotel. Het plaatselijke wordt benadrukt door het cultureel centrum, het stedelijke door het hotel, zowel in vorm als in functie. Deze tweedeling komt ook tot uitdrukking in de materialisatie; rijke afgewerkte materialen voor het hotel en ruwe onafgewerkte materialen voor het cultureel centrum.

Scroll to Top

Stadskantoor, Meppel

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Inleiding
Voor dit afstudeerproject hebben we een ontwerp uitgewerkt van de Zwarte Hond Architecten. Het is ontworpen voor een prijsvraag en aangezien de Zwarte Hond Architecten 2e is geworden, wordt het niet verder uitgewerkt, zodat we het project voor ons afstuderen konden gebruiken. Het ontwerp betreft een Stadskantoor in het centrum van Meppel, wat gebaseerd is op het binnenstadsplan Meppel 2015. Volgens de Zwarte Hond Architecten moet het gebouw geassocieerd worden met stijlvol en sober, met een open en informeel karakter, in een sfeer die verantwoordelijk, nuchterheid en dienstbaarheid uitstraalt. Dit uitgangspunt zal een bijzonder gebouw opleveren waarin allerlei ruimtelijke en functionele oplossingen mogelijk zijn. Er moet ook plaats zijn voor onbepaaldheden en interpretaties. Het is een gebouw zonder ‘muren’ tussen werkruimten en publieksruimten, tussen bestuurders en ambtenaren en tussen de overheid en bevolking. Een open en transparant gebouw dat duurzaam mooi is.

Architectonisch concept
Uitgangspunt is een ontwerp waarbij stedenbouw, architectuur, publieke ruimte, kantoorconcepten, naast duurzaamheid een gebouw vormen. Door extra verdiepingshoogte, vides over meerdere verdiepingen, in ruime mate toetreding van licht en lucht ontstaan er mooie zichtlijnen die voor de samenhang zorgen.
Beeld bepalend aan de Grote Oever is de toren waaronder verzonken in het maaiveld, de Raadshal ligt. De centrale hal is aan een zijde gekoppeld aan de hoger gelegen verdiepingen van de toren waar het bestuur gehuisvest is. Aan de andere zijde verbindt de hal alle verdiepingen van het overige gebouw. De liften en trappen lopen door een open verbinding naar de parkeerkelder.Op de begane grond zijn alle balie functies ondergebracht die zijn gekoppeld aan de achterliggende kantoren. De magazijnen en opslagruimten liggen deels ondergronds en zijn bereikbaar vanaf de noordzijde. De eerste verdieping kan naast de lift bereikt worden door een flauw hellende trap die vanaf de hal naar boven loopt, hier zijn het bedrijfsrestaurant en de vergaderzalen geplaatst. De kantoorvleugel op de tweede en derde verdieping, waarin zich het merendeel van de werkplekken bevindt, heeft een balkon aan de hal.

Scroll to Top