Archive for Prijsvraag


Paviljoen Strand Zuid 2.0 Amsterdam RAI

In een besloten prijsvraag voor Unlimited Label heeft BINT een ontwerp gemaakt voor een horecagelegenheid op het terrein van de Amsterdam RAI. Strand Zuid 2.0 zoekt aansluiting bij de bestaande kwaliteiten van de omgeving en biedt versterking aan de Amsterdam RAI als geheel. Volledige integratie met de bestaande luchtbrug, multifunctioneel gebruik en alle functies onder één dak zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerpconcept. Het ontwerp wordt niet uitgevoerd.

Programma inpassen in omgeving/ luchtbrug
Door de luchtbrug te integreren in het ontwerp verdwijnt de huidige barrière op maaiveld niveau, waardoor de kwaliteiten van de omgeving benut kunnen worden. Het bestaande trappenhuis koppelt de luchtbrug met het paviljoen en komt uit in het hart van het gebouw, de bezoekers krijgen hierdoor letterlijk een kijkje in de keuken. Aan de westzijde van de luchtbrug worden twee doorgangen gemaakt die de dakterrassen ontsluiten. Aan de oostzijde wordt een doorgang gemaakt ten behoeve van de goederen-/ personenlift. De onderzijde van de luchtbrug vormt het plafond van de bar, garderobes en sanitaire ruimten. De wanden zijn hier optisch vrijgehouden van de brug door glazen delen en een lichtkoof in de achterwand van de bar.
Door de multifunctionele ruimte I en het restaurant aan de westzijde te plaatsen ontstaat een langgerekt volume dat aansluit op de schaal van de Amsterdam RAI. Deze ruimten hebben maximaal zicht op het water en de aanlegsteigers. De doorgaande routing voorlangs bestaat uit een strook van drie meter direct langs het water. De ondersteunende functies, de keuken en de multifunctionele ruimte II bevinden zich aan de oostzijde van de luchtbrug.

Zichtlijnen/ lichtinval
Aan de westzijde wordt het dak ‘opgetild’ door een nieuwe ‘brug’ met vakwerkspanten, hierdoor kan er licht tot diep in het gebouw toetreden en is er visueel contact tussen bezoekers en passanten in de luchtbrug. De vakwerkspanten van het verhoogde dak maken het mogelijk om de begane grond bijna kolomvrij uit te voeren. Het verhoogde dakdeel wordt onder ooghoogte uitgevoerd, waardoor het vrije uitzicht op het water vanaf de luchtbrug gewaarborgd blijft. Het uitzicht, groendak en de dakterrassen vormen gezamenlijk een aangename onderbreking in de verbindingsroute tussen hal 7 en 8.

Overgang binnen/ buiten
Door gebruik te maken van overstekken wordt directe zon toetreding geminimaliseerd, zodat een aangenaam binnenklimaat ontstaat. De overstekken dragen tevens bij aan een geleidelijke overgang tussen binnen/ buiten en vergroten de functionaliteit van het terras dat ook met minder weer als overdekte buitenruimte gebruikt kan worden.

Multifunctioneel gebruik
Het paviljoen kan functioneren als één grote horecagelegenheid met meerdere keuken concepten, maar kan ook opgesplitst worden waardoor meerdere evenementen gelijktijdig plaats kunnen vinden. Het restaurant en de multifunctionele ruimte I hebben dan hun eigen bar, keuken, toiletgroep, garderobe en dakterras. De multifunctionele ruimte II heeft ook een eigen bar en kan indien nodig gebruik maken van keuken II.

Materialisatie
De hoofddraagconstructie bestaat uit stalen kolommen en liggers, hiertussen zijn de houten vloer- en dakbalken geplaatst. De houten balken blijven grotendeels in het zicht, wat in combinatie met de houten vloeren een warme uitstraling heeft. De witte onderzijde van de luchtbrug geeft een mooi contrast met het hout, hierdoor blijft de luchtrug leesbaar als autonoom object. Het plafond van de overdekte buitenruimten wordt uitgevoerd in een houten lamellen structuur. De dakrand die overgaat in het hekwerk van het dakterras is uitgevoerd in glasvezeldoek. Dit PTFE gecoate materiaal zit ook op de lamellenrand van de multifunctionele ruimte II, waardoor de achterliggende constructie deels zichtbaar blijft. De westgevel is volledig voorzien van glas in antraciete geschilderde houten puien, waardoor maximale openheid naar binnen en transparantie richting het water bereikt wordt.

Scroll to Top

Horecapaviljoen Amstelkwartier, Amsterdam

In opdracht van 52º NOORD heeft BINT een multifunctioneel horecapaviljoen ontworpen waar horeca, detailhandel, een multifunctionele ruimte, parkeren en een woning onder één dak zijn samengebracht. Vanaf de verschillende terrassen op de unieke locatie, centraal in Amsterdam gelegen en in het stadspark bij het Amstelkwartier met een nieuwe stadshaven, is een prachtig uitzicht over de Amstel gewaarborgd.

Het concept voor het paviljoen is gebaseerd op een zwevend houten volume met een transparant maaiveld en uitstraling rondom. Door het gebouw optisch op te tillen en de begane grond transparant uit te voeren, wordt de zijde van het water, stadshaven, park en terrassen verbonden met de doorgaande routing en de stad. De parkeergarage is onder het maaiveld in het talud gesitueerd, ingeklemd tussen het park, publieke trappen van de gemeente en de terrassen/ doorgaande route langs de kade.

Het programma wordt opgeschaald door het bouwvlak en de maximale bouwhoogte maximaal te benutten. Hierdoor is de massa aangesloten op de schaal van de directe omgeving en wordt er intern flexibiliteit gecreëerd waardoor het gebouw toekomst bestendig is. De L-vormige vide met een in het oog springende trap is het verbindende element tussen de verschillende functies. Door niveau verschillen tussen de vloeren toe te passen ontstaan onderlinge [zicht] relaties tussen de verdiepingsvloeren en de ontstane ruimtelijke werking draagt bij aan het definiëren van de ruimtes. De verschillende ruimtes zijn flexibel te gebruiken, waardoor het gebouw zich, gedurende de dag en voor verschillende doelgroepen, kan aanpassen aan het gebruik/ functie.

De houten lamellen structuur van de dubbele gevel reageert op de open-/ dichtheid en functie van de achterliggende gevel, waardoor een dynamisch gevelbeeld ontstaat. In de vrije ruimte tussen de dubbele gevel bevindt zich het glazenwasbalkon en worden de hemelwaterafvoeren weggewerkt. De houten lamellen lopen door over het [buiten] plafond van de begane grond, waardoor het zwevend effect wordt versterkt en er een vloeiende overgang tussen binnen en buiten ontstaat. De lamellen hebben tevens een functie als zonwering waarbij in de zomer de directe zon toetreding voor een deel wordt tegengehouden [lagere koellast] en bij een laagstaande zon in de winter de zon toe kan treden waardoor minder verwarming nodig is. Naast de lamellen, dragen een hoge Rc-waarde van de gevelschil, zonne-energie en een warmtepomp bij aan een duurzaam gebouw.

Scroll to Top

Renovatie HDM Den Haag

Het ontwerp van BINT is door Hockeyclub HDM als beste beoordeeld. Fasering is een belangrijk thema. Fase 1 betreft de renovatie van de sporthal en het toevoegen van nevenruimten. Door functies rond de hal te positioneren wordt een rondom uitstraling verkregen. De constructie wordt aangepast met een doorgaande lichtstrook en duidelijke relatie met de kantine. In fase 2 worden de kantine en kleedkamers geheel vernieuwd. Hiervoor wordt het paviljoen opgetild t.b.v. de relatie met de hal en velden en een duinstructuur geïntegreerd met met paviljoen, terras en tribune/ trap.

Scroll to Top

Prijsvraag stadshart Holon

De Haagse architectenbureaus Vera Yanovshtchinsky Architecten en BINT Architecten, hebben de openbare prijsvraag voor een nieuw stadshart in Holon gewonnen. De stad ligt ten zuidoosten van Tel Aviv. In Israël wordt de prijsvraag voor dit nieuwe bestuurlijke en culturele centrum beschouwd als één van de belangrijkste van de laatste tien jaar. De bureaus worden in Israël vertegenwoordigd door Setter Architects.

Het nieuwe stadshart wordt gevormd door een stadsplein, hieraan liggen een gemeentehuis, een concertzaal en muziekcentrum, kantoren, winkels, woningen en een ondergrondse parkeergarage. Het combineert een stedelijk plein met een gebouwd ensemble dat aansluit op de structuur van zijn omgeving en de stad. De verwachting van de gemeente luidt: “Het nieuwe centrum gaat de bewoners en bezoekers een rijk en gevarieerd stedelijk leven bieden. Dit gaat uitstralen op het geheel van de stedelijke werkelijkheid van Holon”. “Het zou zich moeten hechten aan de stad en verankeren in de maatschappij”.

Juryoordeel:
”De jury draagt dit plan unaniem voor bij de gemeente Holon als het meest passende plan voor verdere ontwikkeling. Het plan beantwoordt aan alle beoordelingscriteria die de gemeente heeft gesteld. Door de flexibiliteit blijft ontwikkeling in de toekomst mogelijk zonder dat het hoge niveau van het ontwerp en zijn architectonisch karakter wordt aangetast.”
“Een architectonisch zeer interessant project. Het vormt een ensemble en geen afzonderlijke iconen. Zowel de compositie als de gevels boeien. Het project toont een volwassen architectonische benadering zowel met betrekking tot het gebouwde weefsel als het weefsel van de openbare (tussen)ruimte”

“We zijn vooral enthousiast omdat onze interpretatie van de vraagstelling wordt onderkend als de beste oplossing.”, was de eerste reactie van Vera Yanovshtchinsky. Evert Pronk (BINT) spreekt van “Een uitzonderlijk succesvolle samenwerking, we zijn als bureaus complementair en houden elkaar scherp.”

Bij Vera Yanovshtchinsky Architecten vormen inleving in de eigenheid van de opgave en in de cultuur van de bestemming de basis van de architectuur. Vanuit openheid wordt naar elke opdracht gekeken met als uiteindelijk resultaat een ontwerp, plan, gebouw, interieur dat gehecht is aan zijn plaats en omgeving. BINT herkent zich in deze visie en houdt zich bezig met ontwerpen in de breedste zin. De ontwerpen moeten helder zijn en beroeren zonder een bijbehorend ingewikkeld verhaal; het verhaal en de emotie moet door het ontwerp zelf worden opgeroepen. Beide bureaus zijn gevestigd in de Tweede Binnenhaven van Scheveningen.

Scroll to Top

Zichtbaar Licht

Luchtbrug tussen Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio, Landelijke stichting voor Slechtzienden en Blinden

Concept
Het ontwerp gaat de uitdaging aan twee afzonderlijke gebouwen te koppelen en hierdoor een nieuwe dimensie te geven aan de oogboulevard. We maken graag de vergelijking met het oog: twee ogen maken dieptewerking mogelijk, een dimensie geïnterpreteerd door de hersenen.

Het concept van Zichtbaar Licht richt zich op de volgende punten: Transparantie, scherpte, uitstraling, zichtbaarheid, licht, zicht, constructie, technologie en comfort. Punten die beide organisaties hoog in het vaandel hebben en tevens gerelateerd zijn aan de functies/onderdelen van het oog!

Routing
Essentieel voor een goede samenwerking tussen de gebouwen is de routing. Gezien vanaf Visio begint de routing aan de gevel van de Schiedamse Vest. Hier wordt de brug stevig verankerd door twee stramienen eerder in het gebouw te beginnen.
De brug begint vanuit een hal, die de brug met het trappenhuis, de lift en de sanitaire ruimtes verbindt. Vanaf Visio werpt de brug zich met een sinusoïde curve over de Blekerstraat. De curve is ingegeven door de behoefte beide gebouwen op de meest optimale plaats te verbinden. Doordat het perspectief bij iedere stap verandert en uitnodigt om verder te gaan versterkt het tevens de routing. Bij het oogziekenhuis komt de brug aan in het midden van de erker, exact haaks op de gevel. Op de derde verdieping is de route alleen toegankelijk voor personeel en komt de brug uit in een hal die overgaat in de middengang. Op de 4e verdieping is de brug voor zowel patiënten als personeel toegankelijk. Hier wordt de sinusoïde curve doorgetrokken over het dak van het oogziekenhuis en loopt door tot de operatieafdeling.
De licht golvende beweging geeft een steeds veranderd uitzicht op Rotterdam, het ziekenhuis en de toegevoegde daktuin en ‘stuurt’ de blik. De mensen worden ‘afgeleid’ door de omgeving, wat een positief effect heeft voor de reductie van angst voor de behandeling en/of het oversteken van de brug.

Constructie
Door gebruik te maken van vakwerkliggers in combinatie met constructief glas wordt een optimale transparantie van buitenaf en een vrij uitzicht van binnenuit bereikt. De middelste vakwerkligger is de hoofddrager van de brug. Dit maakt het mogelijk om de vrije verdiepingshoogte van de 3e en 4e verdieping gelijk te houden. Het hoogteverschil van de 3e en 4e verdiepingsvloeren tussen de gebouwen is echter verschillend, dit verschil wordt overbrugt door de middelste vakwerkligger te verjongen. Het dak van de brug en de onderste vloer kunnen door deze oplossing uitgevoerd worden met minimale afmetingen.
Het constructieve glas draagt het dak en de vloer en zorgt, dankzij de curve, voor de nodige torsiestijfheid van de slingerende brug. Over het dak van het oogziekenhuis is de brug opgetild zodat de ervaring dat de brug zweeft wordt doorgezet en de brug naadloos aansluit op het bestaande vloerniveau.

Materialisatie
De materialisatie is gericht op een technische uitstraling en speelt met verschillende niveaus van transparantie, scherpte, reflectie, zicht en licht.
De constructie bestaat uit grijs gespoten stalen vakwerkliggers. De epoxy vloeren met vloerverwarming dragen bij aan een mooie continuïteit van de golfbeweging. De plafonds en de onderzijde zijn voorzien van translucent doek met bovenverlichting tussen de vakwerken. De constructie wordt hierdoor licht zichtbaar. De glazen gevels zijn voorzien van een print. Door de onderlinge afstand van de gevels ontstaat een moiré effect. Dit effect wordt zichtbaar wanneer men onder de brug door loopt, wat de brug zeer dynamisch maakt. Ter plaatse van de constructie en ‘borstwering’ wordt de print omgekeerd [minder transparant] toegepast.
Op ooghoogte zijn de gevels altijd transparant, zodat tijdens het ontdekken van de brug het eindpunt altijd zichtbaar is. De print wordt als een golvende beweging uitgevoerd, het verzacht hiermee de onderlinge verschillen tussen de gebouwen en geeft de brug zijn eigen identiteit.

Scroll to Top

Urban Miximum

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

“Gezinswoningen: een gestapelde binnenstedelijke opgave”

Inleiding
Hoge huizenprijzen, maar ook het gebrek aan geschikte woonvormen, goede voorzieningen [zoals kinderopvang] en een veilige ‘groene’ leefomgeving dragen bij aan het wegtrekken van gezinnen met kinderen uit de stad. In Delft is deze situatie niet anders, gezinnen vertrekken en vestigen zich vooral in de naastgelegen vinex-wijken als Pijnacker-Nootdorp, Den Haag en Rotterdam.
Het ideaalbeeld van een middenklasse gezin is een grondgebonden twee-onder-één-kap-woning in een rustig en veilig klimaat met goede voorzieningen en een eigen identiteit. Dit ideaalbeeld is als blauwdruk gebruikt om een oplossing te bieden voor gezinnen met kinderen ín de stad Delft .

Concept
Figuur 1 is een weergave van de ideale situatie voor gezinnen. Om deze woonvorm betaalbaar te houden in een stedelijke omgeving zal er een hogere dichtheid gerealiseerd moeten worden [ca. 100 woningen per ha]. Dit betekent dat de twee-kappers gestapeld moeten worden [figuur 2]. De functies worden herverdeeld in: wonen, privé buitenruimte, publieke buitenruimte, parkeren en voorzieningen. Deze herverdeling maakt het mogelijk om het programma te integreren in de binnenstedelijke structuur [figuur 3]. Vervolgens introduceren we een gelaagd maaiveld waardoor de verschillende niveaus met elkaar verbonden worden. Hierdoor kan elke woning op het maaiveld worden ontsloten en blijft de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd [figuur 4]. De belangrijkste ontwerpuitgangspunten zijn achtereenvolgens; diversiteit van [gezins]woningen; eigen identiteit per woning; elke woning maaiveld ontsloten; privé buitenruimte per woning; gemeenschappelijk parklandschap met [speel]voorzieningen; integratie van parkeren en voorzieningen; gebouw aansluitend op de omgeving.

Woningtypen
Het verschil in samenstelling en omvang van gezinnen wordt steeds groter. Daarnaast zijn ook de woonwensen in loop der jaren veranderd. Hierdoor groeit de behoefte aan verschillende woonvormen. Door ruimtelijke eenheden [6,0m x 4,8m] horizontaal en vertikaal te koppelen, ontstaan er woningtypen die verschillen in vorm en grootte. ‘Urban Miximum’ herbergt een grote diversiteit van woningtypen, zodat een verscheidenheid aan bewoners en gezinnen wordt aangetrokken. Het gebouw omvat een doorsnede van de bevolking. De woninggrootte en vorm zijn herkenbaar in de gevel door een ‘spatie’ tussen de woningen. De eigen identiteit wordt extra versterkt door elk type anders te materialiseren en in diepte licht te laten verspringen t.o.v. de naastgelegen typen.

Gelaagd maaiveld
Door een gelaagd maaiveld te introduceren die de verschillende niveaus verbindt, wordt het mogelijk om elke woning op het [opgetilde] maaiveld te ontsluiten. Er ontstaat een gestapeld landschap, verdeeld in publieke en privé buitenruimten. De publieke buitenruimte bevat parken, speelplaatsen en pleinen. De privé buitenruimten fungeren als overgangsbuffer tussen de woningen en publieke buitenruimte. Het gelaagde maaiveld geeft het gebouw een ‘open’ karakter, de parken presenteren zich als vensters naar de stad en verrijken de binnenruimte met groen. De open structuur zorgt voor verrassende zichtlijnen naar de stad en voorziet in voldoende daglicht .

Plint
In de plint zijn twee functies ondergebracht; parkeren en voorzieningen. Door te parkeren in de plint is er geen gemotoriseerd verkeer op het ‘opgetilde’ maaiveld aanwezig. Het maaiveld is hierdoor een veilige publieke ruimte met goede sociale controle. In het huidige ontwerp heeft het gebouw een parkeernorm van 1.25. Een hogere norm is haalbaar, dit hangt samen met de gereserveerde ruimte voor voorzieningen. De kleinschalige voorzieningen [kinderdagverblijf, gezondheidscentrum, tandarts, fitness, kleinschalige retail] in de plint zijn gericht op bewoners van het gebouw en de buurt zodat er niet alleen voor het gebouw, maar voor de hele buurt een meerwaarde wordt gecreëerd.

Inpassing in omgeving
De woningtypen zijn gestapeld rondom het gelaagde maaiveld. Het oriënteren van de typen is gebaseerd op het maximaliseren van licht, zicht en [privé] buitenruimte. Tegenover het Koepoorthotel, heeft het gebouw negen lagen. Hierdoor wordt de ‘toegangspoort’ van de binnenstadsentree en de centrumring op stedenbouwkundig niveau afgemaakt. De rest van het volume sluit qua schaal en hoogte aan op de omliggende bebouwing.
Zowel de ‘spatie’ tussen de woningtypen als het gebruik van verschillende typen baksteen maken dat het gebouw qua schaal en materialisatie aansluit op de bebouwde omgeving. De afwisselende gevel met stadsvensters geeft het gebouw tegelijkertijd een eigen karakter.

Duurzaamheid
De ruimtelijke kwaliteit in combinatie met hoge dichtheid zorgt ervoor dat de schaarse ruimte in de stad optimaal benut kan worden. De constructie van de woningen doet tevens dienst als constructie voor het maaiveld en is tot een minimum beperkt. De woningtypen zelf zijn vrij in te delen, zodat toekomstige wensen van gebruikers en veranderingen in de tijd eenvoudig ingepast kunnen worden. Het gebruik van tijdloze en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur van het gebouw. Het gebouw is op het zuiden georiënteerd, waardoor de mogelijkheden van passieve en actieve zonne-energie optimaal benut [kunnen] worden. Doordat daken getransformeerd zijn in tuinen en parken met een isolerende werking heeft dit een positieve uitwerking op het energieverbruik en de CO2 balans van het gebouw. Het regenwater wordt opgevangen en benut voor de tuinen en parken. Dit draagt bij aan de ‘ontharding’ van de stad en ontlast het riool.

Scroll to Top

Electrisch Oplaadpunt

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Van oplaadpalen een punt maken
BINT heeft een eervolle vermelding gekregen voor de wedstrijd “ontwerp een oplaadpaal”. Het ontwerp voor de paal is gereduceerd tot een punt in de stoeprand. Door koppeling aan een netwerk middels het routenavigatiesysteem kan de gebruiker een parkeerplek met laadtmogelijkheid al reserveren op afstand, vervolgens wordt hij naar de plek genavigeerd dicht bij de eindbestemming. Het systeem voorkomt onnodig rondrijden in de stad en heeft door de netwerkcommunicatie geen schreeuwende uitstraling nodig.

Ontwerpuitgangspunt
Elektriciteit als brandstof heeft de toekomst en zal over 10 jaar niet meer uit het straatbeeld weg te denken zijn. Omdat BINT ook geloofd in een doorslaand succes van de elektrische auto hebben we de ontwerpoplossing op de grootst mogelijke schaal bekeken: alle auto’s worden electrisch en iedere parkeerplek is tevens een oplaadpunt. Omdat dit resulteert in een enorme hoeveelheid oplaadpalen denken wij in een eenvoudige doeltreffende oplossing, die niet meer toevoegt aan de reeds hoge informatiedichtheid en voorzieningen in de stad dan strikt noodzakelijk.

Concept
BINT vat de ontwerpopgave voor de oplaadpaal op als een integrale oplossing. Door het combineren van bestaande technieken (tomtom, netwerkinfrastructuur, internet), bestaande infrastructuur (stoepranden) en bestaande parkeersystemen (zoals bijv. parkline) hebben wij de ontwerpoplossing kunnen reduceren tot een oplaadpunt met verlichtingsindicatie die middels een universele stekker de auto met het netwerk verbindt.

Werking
Mark rijdt met de navigatiecomputer door de binnenstad. Vijf minuten voor de bestemming bereikt wordt laat de navigatiecomputer de aanwezige parkeerplaatsen met oplaadpunten te zien. Op het touchscreen reserveert Mark de vrije parkeerplaats die het meest gunstig bij de eindbestemming zit. Het oplaadpunt springt hierbij van groen naar rood en de parkeerkosten gaan per direct in werking. De route wordt aangepast en moeiteloos wordt Mark naar zijn parkeerplaats met oplaadpunt genavigeerd en komt zonder rondjes rijden op bestemming. De waterdichte afsluiting van het oplaadpunt gaat open zodra de auto is geparkeerd. Mark sluit zijn auto aan en het opladen begint. De indicatie lamp gaat met blauw licht knipperen in rondjes. Bij terugkomst staat het oplaadpunt op rood, ten teken dat het opladen is voltooid maar de parkeerkosten nog wel doorlopen. Mark haalt de stekker uit het oplaadpunt en rijdt weg. Het oplaadpunt springt op groen en is direct weer beschikbaar in het netwerk. De gemaakte kosten worden automatisch verrekend.

Veiligheid en duurzaamheid
Het hergebuiken van de stoepeninfrastructuur is een zeer duurzame oplossing. Door het koppelen aan een netwerk kunnen de laadpunten ook op nieuwe ontwikkelingen in de markt inspringen en zijn ze op afstand te onderhouden. Het Laadpunt is middels een waterdichte klep afgeschermd voor de buitenwereld. Dit komt ten goede aan de veiligheid en het onderhoud van het oplaadpunt. De minimalistische uitvoering maakt hem ook voor vandalisten minder interessant. Een zeer veilig aspect is dat de parkeerkosten niet op straat worden verrekend.

Gebruiksvriendelijkheid
Het aansluiten is eenvoudig met de vertrouwde stekker met snoer. Tevens blijft door integreren van het oplaadpunt in de stoepband de loopruimte op de stoep volledig beschikbaar. Het zoeken naar een parkeerplek is verleden tijd en het voorkomt veel onnodig verkeer en hinder voor derden.

Scroll to Top

Hollandse Brug

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Van Amsterdam naar Almere
‘De Hollandse Brug is de verbindende schakel tussen twee werelden. Ter hoogte van de Hollandse Brug ligt het doorlopende dijklichaam van Zuidelijk Flevoland als symbool van het nieuwe land, terwijl aan de zijde van het oude land het landschap een meer rafelig karakter heeft. Het contrast tussen oud en nieuw zal worden versterkt door de verdere ontwikkeling van de stad Almere en de nieuwe skyline van Almere Poort. Het is de ambitie en de opgave om deze schakelfunctie van de Hollandse Brug beter beleefbaar te maken’.

Ontwerp
Wegen en bruggen zijn er om snel en comfortabel van A naar B te gaan. De huidige wegen zijn een onsamenhangend oerwoud van functionaliteiten; streepjes, vangrails, verlichting, matrixborden, routeinformatie, bewegwijzering en overige bebording. Alles tezamen leidt dit tot een chaotisch beeld wat de doorstroom van het verkeer belemmert.

Het ontwerp voor de Hollandse Brug integreert al deze benodigde functionaliteiten in één simpel portaal. Door deze portalen te repeteren [waarbij de afstand van de huidige brugpijlers maatgevend is] en ieder portaal geleidelijk iets van vorm te veranderen ontstaat er een vloeiende golfbeweging. De golfbeweging begint en eindigt tussen de afslagen Muiderberg en Almere Poort en werkt in beide richtingen even sterk. Tussen de portalen bevinden zich geluidschermen die ontstaan uit betonnen vangrails en overgaan in gespannen lichtlijnen. Deze elementen verbinden de portalen zodat er een vloeiende vorm ontstaat en maken van het ontwerp een samenhangend geheel. De golvende beweging tussen de twee knopen vormt door zijn lengte en vormgeving als vanzelfsprekend het gevraagde Landmark, die de overgang tussen oud en nieuw land helder in beeld brengt. De golfbeweging kent een drietal hoogtepunten over de gehele lengte, het hoogtste punt zit op het midden van de brug en meet 35 meter vanaf de waterlijn. Vanaf de omliggende recreatiegebieden beschouwd vormt het hele kunstwerk een elegante sprong over het water, dit wordt versterkt door de doorlopende lijnen en de vloeiende natuurlijke bogen. Rijdend over de weg wordt het verkeer als het ware over de brug heen gepompt en behoudt het door de glasstroken uitzicht over het landschap. De geluidsschermen met glastroken en de repeterende portalen maken de bestuurders bewust van hun rijsnelheid zodat ze niet ongestoord om zich heen kunnen kijken en hierdoor de doorstroom/veiligheid kunnen belemmeren. Het brugdeel volgt exact de pijlers van de huidige bruggen [vanwege het behoud van de bestaande bruggen zijn spectaculaire en onnodig grote overspanningen ook geen logische keuze] Uit het ritme van deze peilers volgt de maatvoeringsafstand tussen de portalen. De dikte van de brugdelen wordt als maatgevend genomen en aangehouden als bovenste lijn van de taluudrand, hierdoor worden de op- en aanrit naar de brug deel van het gehele kunstwerk.

Rijbaan indeling
Als indeling van de brug is de voorlopige rijstrookindeling aangehouden. Om de verschillende vervoersmodaliteiten te benadrukken is er gekozen voor een driedeling: Het spoor, de busbanen en de snelweg. De portalen lopen alleen over het snelweggedeelte en hebben een symmetrische opzet, de wisselstrook valt hierdoor exact in het midden en deelt de snelweg in drie delen. De wisselstrook wordt omgeven door semidichte wanden die in de lengterichting licht meegolven met het protaal. De gedachte hier achter is dat er geen hinder is van tegenliggers wat zorgt voor een betere doorstroming. Bestuurders die bewust kiezen voor de wisselstrook willen maar één ding: zo snel mogelijk van A naar B. De wisselstrook zorgt dus voor een middenscheiding waardoor het uitzicht zich altijd aan de rechterzijde bevindt, de rijbaanstrook waar het langzamere verkeer rijdt en dus de meest veilige plek om er even van te genieten. De busbaan loopt langs de snelweg buiten de portalen en heeft net als de trein vrij uitzicht over het IJmeer. Het geluidscherm van de snelweg zorgt er tevens voor dat het probleem van aankomende, tegenliggende bussen aan het zicht wordt onttrokken.

Duurzaamheid
Het ontwerp respecteert de bestaande situatie volledig en borduurt hierop verder, hergebruik is direct het meest duurzame aspect van deze ontwikkeling . Het ontwerp maakt gebruik van innovatieve verkeerstechnieken en is vernieuwend op het integreren van de benodigde functionaliteiten in een drager hierdoor wordt een voorsprong genomen op de huidige manier van wegenbouwen.

Verlichting
De gespannen lichtkabels hebben een interactieve ledverlichting en vervangen hiermee tevens de matrixborden. Wij noemen dit principe LEDS-GO! De snelheid van het verkeer wordt gemonitort, met de gegevens wordt de juiste snelheid voor ieder deel van de weg berekend, dit wordt weer doorgegeven aan de verlichtingskabels en de verspringende ledlampjes geven vervolgens de juiste rijsnelheid aan. De bestuurder volgt automatisch op gevoel (visueel) deze juiste snelheid, de perfecte doorstroom bij iedere verkeersdrukte wordt bepaald door de snelheid van het licht! Met deze techniek kan de pulserende werking bij filevorming worden opgevangen en gereguleerd wat resulteerd in een betere doorstroom. Als er geen filevorming is dan staat het systeem op nonactief, vanaf 80 km en lager gaan de lampjes aan en uit zodat er een golvende beweging onstaat, dit systeem is ook in de vangrails toe te passen of tussen de rijstroken zodat ook bestaande rijwegen ermee uitgerust kunnen worden. Het grote voordeel t.o.v. het matrixsysteem is dat de bestuurder niet verteld wordt hoe hard hij moet rijden en vervolgens een vertaalslag moet maken ten opzichte van zijn eigen snelheid op de kilometerteller, de bestuurder volgt nu eenvoudig de snelheid van de lampjes, wordt visueel begeleid én blijft kijken in de rijrichting.

Esthethiek
Het totale kunstwerk loopt van Muiderberg tot Almere Poort in een vloeiend golvende beweging, een vorm die refereert aan het water, de dijken, de verkeersstroom over de A6, de omliggende recreatiegebieden en de natuur . De totale lengte van het kunstwerk past bij de waarde en schaal van deze verbinding tussen Amsterdam en Almere en maakt de Hollandse brug tot een Landmark. De materialen zijn in hoofdzaak hout en glas voor de geluidschermen, beton voor de pijlers en staal voor de portalen deze zijn in oranje kleur gedacht wat staat voor Holland en de dingen waar we trots op kunnen zijn. De taluds aan de Gooimeerzijde zijn strakke schuine vlakken met grasbegroeiing die de overgang vormen naar de omliggende recreatigebieden.

Scroll to Top

Almere Waterwood

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Almere is a city with a relative short history and serves as a satelite city from it’s big sister Amsterdam. Almere was built to satisfy the growing demand of housing and most dutch people appealed for a familyhouse, with a garden and a parking place in front of the house. The scale of development in the last 25 years is so big that the interaction between the built area’s is very little. The intervention area will deal with the same problem concerning the relations with the neighbouring land at the south and the north. On the west east axis there is a possibility for Pampushout to connect the citycenter with the waterfront. We decided to focus on this direction with developing our ideas about the site.

Design
The designconcept starts with the roots of Pampushout: seaground. Seaground consists of sand which is shaped bij the current of the water to a curved pattern, by upscaling this curved pattern you get the feeling back that pampushout was once covered with water and that it’s below sealevel. In this pattern we press the routing for the bustrack, the bikes, walking paths, playgrounds and housingblocks. At the waterfront we leveled the whole area with the dike to get a nice view over the water form every place at the plaza. The highered plaza makes a big contrast with the level of the wood behind it. Through the cracks in the plaza you can experience the difference in height between the waterlevel, the dike and the woods. The cracks return in the appartments dividing the whole block into 5 ‘chunks’. Once you’ve left the cracks behind, you’ve entered the woods with the housingblocks. The seaground and the trees dictate the atmosphere in this area.

Future Development
We see this green recreational atmosphere go eastways towards the center of Almere providing a green outgoing axis towards the water. More housingblocks can be developed in a same way towards the center with different densities. This will make the axis more interesting and balanced and feed the waterfont with more public from city center. The waterfront with it’s restaurant, congrescenter, cinema and outdooreventspace will develop in a new center and justify the wide space reserved for these functions.

Housing Blocks
The housing blocks are inverted insideout, which means that compared to a standard building block the entrance is inside instead of outside the block and the garden is outside. By doing so the woodland remains maximized and the builded area is minimized. The beautiful curved seaground landscape with the already excisting trees serves as a common garden. The houses have loggia’s and roofterraces as their own ouside space. In the common garden there are several playgrounds on a flattened surface at te top of the ‘bumps’. The housing blocks press literally harder into the seaground and push the innerstreet, parkinglots and the cars out of sight. By keeping the innerspace-area very thiny and putting the road under the building there is a maximum of green space left. Inside the block the housing types vary a lot, both in surface area as in ‘between the floors’ connections . The buildingblock is designed as a continues volume which doesn’t reveal the complexity of floorplans behind it.
Inside the block there are familyhouses in different sizes, some of them combined with offices and elderly houses which are combined to a group and have a common space.
The entrance of all the blocks is at the eastside .The street underneath the ‘hovering’ block gets it’s light from the top and the sides. The amount of daylight and the view over the landscape generates a feeling of an open space, whilst acting more like a street. From the parkingplace to the house there are staircases which go from the side to the middle. At the end of the stairs there are two frontdoors.
The sleeping rooms and bathrooms are mostly orientated at the innerside, the livingroom and the kitchen enjoy the nice view of the wood.

Appartments
The appartments are a single block shaped and curved by the elements. The appartments are attached to the dike by a deck which serves as a plaza. In the deck there are cracks which suggest the incoming water from the sea and showing the dutch way of dealing with water. The cracks continue into the appartement block dividing it into 5 pieces. A total of 100 appartments are possible in this configuration, 2 appartments per floor. At the top of the building there is a common terras for sharing the nice view towards the water and the woods. The parking is under the deck and out of sight , the elevator brings you directly to your appartment.
The appartments are made as one block with one outside facade. On the outside there are balcony’s on both sides of the appartment. The facade between two towers is made of translucent material, it gives daylight and privacy and will make the cracks glow in the dark.

The Deck
The waterfront is connected with a deck towards the appartments, this provides a wide public space that can serve for outdoorevents. All the entrances for the public bulding as well as the appartments are at deck level . They share lifts and staircases and are connected with the backbone at decklevel. This backbone is a transparant space which links the deck, the appartments and the program underneath both vertically and horizontally. In the backbone there is space for restaurants, foyer etc. At the waterside there are wharfs attached to the deck to enjoy the view across the water to Amsterdam and to take a step outside the line of the dike. The 4 wharfs start the movement of waves coming over the dike which will result in the cracks visible in the deck. The cracks continue between the appartments and go with a sloping line towards the seagroundlevel 6 meters below. These ramps interweave the woodland with the waterfront and make both worlds easy accessible.

Congrescentre, Restaurant, Cinema and Parking
Under the deck and in the backbone there is room for a cultural program. The restaurant can have two levels providing two different atmospheres (wood and waterfront). Everything is linked by a glass backbone with, stairs, elevators and a nice view at the woods behind. The design follows the shape of the dike and uses it to place the seats of the congres and cinema. In this way you will ‘feel’ the dike when inside. At some places you can actually see this through the cracks. The program underneath is a flexible program, with big mutipurpose-rooms. It can be a cinema at night and a congrescentre by day, the backbone can provide different entrances for these different functions

Scroll to Top

Bookshop Faculty of Architecture, Delft

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Onderdelen
Balie 1: Stylosbalie, brandblusser, Zitje: Zitplaats als de bookshop dicht is, Kast 1: Ruimte voor Stylos om spullen bij de balie te kunnen bergen, Uithangbord: Bord voor Stylos en de bookshop om promomateriaal op te hangen, Kast 2: Opberg kast voor abonnementen, binnen handbereik van de baliemedewerker,10 meter plankruimte, afgeschermd van de bezoekers, Balie 2: bookshopbalie, bevat computer, geldkluisje(lade), pinautomaat, aftekenschriften, lade met kantoorartikelen, Kast 3 t/m 6: Bevat 30 verschillende boeken, 30 verschillende vakjes en 10 verschillende tijdschriften, 5 verschillende vakjes, Bankje: Te gebruiken als bookshop open [om boeken in te kijken] en dicht is.

Architectonische kwaliteit
“Door de openheid en toegankelijkheid vormt de bookshop een verlevendiging dat in het verlengde ligt met het concept van de hal [straat van Bouwkunde]” Het object heeft een sterk karakter met een eigen identiteit, maar past tegelijkertijd goed in zijn omgeving.

Locatie
Oude locatie was goed, analyse laat oude locatie ook zien, op die locatie past die tevens in context van de faculteit.

Flexibiliteit en verplaatsbaarheid
Als de bookshop open gaat worden de schuifdeuren die voor de boekenkast zitten voor de openingen geschoven zodat er een ingang ontstaat. Als de bookshop dicht gaat worden de schuifdeuren weer teruggeschoven en doet het object dienst als zithoek.
Doordat het ontwerp uit onderdelen bestaat zijn deze los te koppelen en te verplaatsen. Zo kunnen de onderdelen worden opgeborgen of ergens anders van dienst zijn als dat nodig mocht zijn.

Tegengaan van diefstal
De balie is op sta-hoogte waardoor de verkoper en beter overzicht krijgt en een actievere houding heeft. Als de bookshop open is zijn de schuifdeuren voor de boekenkasten weg, deze blokkeren nu alle openingen behalve de hoofdingang. Door de balie naast die ingang te leggen heeft de verkoper een beter beeld van wie er naar binnen dan wel naar buiten gaat. Als laatste zullen de bezoekers van de bookshop zich aan de regel moeten houden dat er geen tassen naar binnen mogen, deze kunnen in de vakken naast de ingang gelegd worden (deze regel geldt immers ook in de bibliotheek).

Bouwtijd in de faculteit
Doordat het ontwerp uit verschillende onderdelen bestaat, worden deze in een werkplaats in elkaar gezet. De verschillende onderdelen worden vervolgens naar binnen gebracht en op een simpele manier aan elkaar gekoppeld. Zie ook flexibiliteit / verplaatsbaarheid.

Scroll to Top


1 2   »