Posts Tagged almere


Hollandse Brug

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Van Amsterdam naar Almere
‘De Hollandse Brug is de verbindende schakel tussen twee werelden. Ter hoogte van de Hollandse Brug ligt het doorlopende dijklichaam van Zuidelijk Flevoland als symbool van het nieuwe land, terwijl aan de zijde van het oude land het landschap een meer rafelig karakter heeft. Het contrast tussen oud en nieuw zal worden versterkt door de verdere ontwikkeling van de stad Almere en de nieuwe skyline van Almere Poort. Het is de ambitie en de opgave om deze schakelfunctie van de Hollandse Brug beter beleefbaar te maken’.

Ontwerp
Wegen en bruggen zijn er om snel en comfortabel van A naar B te gaan. De huidige wegen zijn een onsamenhangend oerwoud van functionaliteiten; streepjes, vangrails, verlichting, matrixborden, routeinformatie, bewegwijzering en overige bebording. Alles tezamen leidt dit tot een chaotisch beeld wat de doorstroom van het verkeer belemmert.

Het ontwerp voor de Hollandse Brug integreert al deze benodigde functionaliteiten in één simpel portaal. Door deze portalen te repeteren [waarbij de afstand van de huidige brugpijlers maatgevend is] en ieder portaal geleidelijk iets van vorm te veranderen ontstaat er een vloeiende golfbeweging. De golfbeweging begint en eindigt tussen de afslagen Muiderberg en Almere Poort en werkt in beide richtingen even sterk. Tussen de portalen bevinden zich geluidschermen die ontstaan uit betonnen vangrails en overgaan in gespannen lichtlijnen. Deze elementen verbinden de portalen zodat er een vloeiende vorm ontstaat en maken van het ontwerp een samenhangend geheel. De golvende beweging tussen de twee knopen vormt door zijn lengte en vormgeving als vanzelfsprekend het gevraagde Landmark, die de overgang tussen oud en nieuw land helder in beeld brengt. De golfbeweging kent een drietal hoogtepunten over de gehele lengte, het hoogtste punt zit op het midden van de brug en meet 35 meter vanaf de waterlijn. Vanaf de omliggende recreatiegebieden beschouwd vormt het hele kunstwerk een elegante sprong over het water, dit wordt versterkt door de doorlopende lijnen en de vloeiende natuurlijke bogen. Rijdend over de weg wordt het verkeer als het ware over de brug heen gepompt en behoudt het door de glasstroken uitzicht over het landschap. De geluidsschermen met glastroken en de repeterende portalen maken de bestuurders bewust van hun rijsnelheid zodat ze niet ongestoord om zich heen kunnen kijken en hierdoor de doorstroom/veiligheid kunnen belemmeren. Het brugdeel volgt exact de pijlers van de huidige bruggen [vanwege het behoud van de bestaande bruggen zijn spectaculaire en onnodig grote overspanningen ook geen logische keuze] Uit het ritme van deze peilers volgt de maatvoeringsafstand tussen de portalen. De dikte van de brugdelen wordt als maatgevend genomen en aangehouden als bovenste lijn van de taluudrand, hierdoor worden de op- en aanrit naar de brug deel van het gehele kunstwerk.

Rijbaan indeling
Als indeling van de brug is de voorlopige rijstrookindeling aangehouden. Om de verschillende vervoersmodaliteiten te benadrukken is er gekozen voor een driedeling: Het spoor, de busbanen en de snelweg. De portalen lopen alleen over het snelweggedeelte en hebben een symmetrische opzet, de wisselstrook valt hierdoor exact in het midden en deelt de snelweg in drie delen. De wisselstrook wordt omgeven door semidichte wanden die in de lengterichting licht meegolven met het protaal. De gedachte hier achter is dat er geen hinder is van tegenliggers wat zorgt voor een betere doorstroming. Bestuurders die bewust kiezen voor de wisselstrook willen maar één ding: zo snel mogelijk van A naar B. De wisselstrook zorgt dus voor een middenscheiding waardoor het uitzicht zich altijd aan de rechterzijde bevindt, de rijbaanstrook waar het langzamere verkeer rijdt en dus de meest veilige plek om er even van te genieten. De busbaan loopt langs de snelweg buiten de portalen en heeft net als de trein vrij uitzicht over het IJmeer. Het geluidscherm van de snelweg zorgt er tevens voor dat het probleem van aankomende, tegenliggende bussen aan het zicht wordt onttrokken.

Duurzaamheid
Het ontwerp respecteert de bestaande situatie volledig en borduurt hierop verder, hergebruik is direct het meest duurzame aspect van deze ontwikkeling . Het ontwerp maakt gebruik van innovatieve verkeerstechnieken en is vernieuwend op het integreren van de benodigde functionaliteiten in een drager hierdoor wordt een voorsprong genomen op de huidige manier van wegenbouwen.

Verlichting
De gespannen lichtkabels hebben een interactieve ledverlichting en vervangen hiermee tevens de matrixborden. Wij noemen dit principe LEDS-GO! De snelheid van het verkeer wordt gemonitort, met de gegevens wordt de juiste snelheid voor ieder deel van de weg berekend, dit wordt weer doorgegeven aan de verlichtingskabels en de verspringende ledlampjes geven vervolgens de juiste rijsnelheid aan. De bestuurder volgt automatisch op gevoel (visueel) deze juiste snelheid, de perfecte doorstroom bij iedere verkeersdrukte wordt bepaald door de snelheid van het licht! Met deze techniek kan de pulserende werking bij filevorming worden opgevangen en gereguleerd wat resulteerd in een betere doorstroom. Als er geen filevorming is dan staat het systeem op nonactief, vanaf 80 km en lager gaan de lampjes aan en uit zodat er een golvende beweging onstaat, dit systeem is ook in de vangrails toe te passen of tussen de rijstroken zodat ook bestaande rijwegen ermee uitgerust kunnen worden. Het grote voordeel t.o.v. het matrixsysteem is dat de bestuurder niet verteld wordt hoe hard hij moet rijden en vervolgens een vertaalslag moet maken ten opzichte van zijn eigen snelheid op de kilometerteller, de bestuurder volgt nu eenvoudig de snelheid van de lampjes, wordt visueel begeleid én blijft kijken in de rijrichting.

Esthethiek
Het totale kunstwerk loopt van Muiderberg tot Almere Poort in een vloeiend golvende beweging, een vorm die refereert aan het water, de dijken, de verkeersstroom over de A6, de omliggende recreatiegebieden en de natuur . De totale lengte van het kunstwerk past bij de waarde en schaal van deze verbinding tussen Amsterdam en Almere en maakt de Hollandse brug tot een Landmark. De materialen zijn in hoofdzaak hout en glas voor de geluidschermen, beton voor de pijlers en staal voor de portalen deze zijn in oranje kleur gedacht wat staat voor Holland en de dingen waar we trots op kunnen zijn. De taluds aan de Gooimeerzijde zijn strakke schuine vlakken met grasbegroeiing die de overgang vormen naar de omliggende recreatigebieden.

Scroll to Top

Almere Waterwood

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Almere is a city with a relative short history and serves as a satelite city from it’s big sister Amsterdam. Almere was built to satisfy the growing demand of housing and most dutch people appealed for a familyhouse, with a garden and a parking place in front of the house. The scale of development in the last 25 years is so big that the interaction between the built area’s is very little. The intervention area will deal with the same problem concerning the relations with the neighbouring land at the south and the north. On the west east axis there is a possibility for Pampushout to connect the citycenter with the waterfront. We decided to focus on this direction with developing our ideas about the site.

Design
The designconcept starts with the roots of Pampushout: seaground. Seaground consists of sand which is shaped bij the current of the water to a curved pattern, by upscaling this curved pattern you get the feeling back that pampushout was once covered with water and that it’s below sealevel. In this pattern we press the routing for the bustrack, the bikes, walking paths, playgrounds and housingblocks. At the waterfront we leveled the whole area with the dike to get a nice view over the water form every place at the plaza. The highered plaza makes a big contrast with the level of the wood behind it. Through the cracks in the plaza you can experience the difference in height between the waterlevel, the dike and the woods. The cracks return in the appartments dividing the whole block into 5 ‘chunks’. Once you’ve left the cracks behind, you’ve entered the woods with the housingblocks. The seaground and the trees dictate the atmosphere in this area.

Future Development
We see this green recreational atmosphere go eastways towards the center of Almere providing a green outgoing axis towards the water. More housingblocks can be developed in a same way towards the center with different densities. This will make the axis more interesting and balanced and feed the waterfont with more public from city center. The waterfront with it’s restaurant, congrescenter, cinema and outdooreventspace will develop in a new center and justify the wide space reserved for these functions.

Housing Blocks
The housing blocks are inverted insideout, which means that compared to a standard building block the entrance is inside instead of outside the block and the garden is outside. By doing so the woodland remains maximized and the builded area is minimized. The beautiful curved seaground landscape with the already excisting trees serves as a common garden. The houses have loggia’s and roofterraces as their own ouside space. In the common garden there are several playgrounds on a flattened surface at te top of the ‘bumps’. The housing blocks press literally harder into the seaground and push the innerstreet, parkinglots and the cars out of sight. By keeping the innerspace-area very thiny and putting the road under the building there is a maximum of green space left. Inside the block the housing types vary a lot, both in surface area as in ‘between the floors’ connections . The buildingblock is designed as a continues volume which doesn’t reveal the complexity of floorplans behind it.
Inside the block there are familyhouses in different sizes, some of them combined with offices and elderly houses which are combined to a group and have a common space.
The entrance of all the blocks is at the eastside .The street underneath the ‘hovering’ block gets it’s light from the top and the sides. The amount of daylight and the view over the landscape generates a feeling of an open space, whilst acting more like a street. From the parkingplace to the house there are staircases which go from the side to the middle. At the end of the stairs there are two frontdoors.
The sleeping rooms and bathrooms are mostly orientated at the innerside, the livingroom and the kitchen enjoy the nice view of the wood.

Appartments
The appartments are a single block shaped and curved by the elements. The appartments are attached to the dike by a deck which serves as a plaza. In the deck there are cracks which suggest the incoming water from the sea and showing the dutch way of dealing with water. The cracks continue into the appartement block dividing it into 5 pieces. A total of 100 appartments are possible in this configuration, 2 appartments per floor. At the top of the building there is a common terras for sharing the nice view towards the water and the woods. The parking is under the deck and out of sight , the elevator brings you directly to your appartment.
The appartments are made as one block with one outside facade. On the outside there are balcony’s on both sides of the appartment. The facade between two towers is made of translucent material, it gives daylight and privacy and will make the cracks glow in the dark.

The Deck
The waterfront is connected with a deck towards the appartments, this provides a wide public space that can serve for outdoorevents. All the entrances for the public bulding as well as the appartments are at deck level . They share lifts and staircases and are connected with the backbone at decklevel. This backbone is a transparant space which links the deck, the appartments and the program underneath both vertically and horizontally. In the backbone there is space for restaurants, foyer etc. At the waterside there are wharfs attached to the deck to enjoy the view across the water to Amsterdam and to take a step outside the line of the dike. The 4 wharfs start the movement of waves coming over the dike which will result in the cracks visible in the deck. The cracks continue between the appartments and go with a sloping line towards the seagroundlevel 6 meters below. These ramps interweave the woodland with the waterfront and make both worlds easy accessible.

Congrescentre, Restaurant, Cinema and Parking
Under the deck and in the backbone there is room for a cultural program. The restaurant can have two levels providing two different atmospheres (wood and waterfront). Everything is linked by a glass backbone with, stairs, elevators and a nice view at the woods behind. The design follows the shape of the dike and uses it to place the seats of the congres and cinema. In this way you will ‘feel’ the dike when inside. At some places you can actually see this through the cracks. The program underneath is a flexible program, with big mutipurpose-rooms. It can be a cinema at night and a congrescentre by day, the backbone can provide different entrances for these different functions

Scroll to Top