Archive for Wonen


Horecapaviljoen Amstelkwartier, Amsterdam

In opdracht van 52º NOORD heeft BINT een multifunctioneel horecapaviljoen ontworpen waar horeca, detailhandel, een multifunctionele ruimte, parkeren en een woning onder één dak zijn samengebracht. Vanaf de verschillende terrassen op de unieke locatie, centraal in Amsterdam gelegen en in het stadspark bij het Amstelkwartier met een nieuwe stadshaven, is een prachtig uitzicht over de Amstel gewaarborgd.

Het concept voor het paviljoen is gebaseerd op een zwevend houten volume met een transparant maaiveld en uitstraling rondom. Door het gebouw optisch op te tillen en de begane grond transparant uit te voeren, wordt de zijde van het water, stadshaven, park en terrassen verbonden met de doorgaande routing en de stad. De parkeergarage is onder het maaiveld in het talud gesitueerd, ingeklemd tussen het park, publieke trappen van de gemeente en de terrassen/ doorgaande route langs de kade.

Het programma wordt opgeschaald door het bouwvlak en de maximale bouwhoogte maximaal te benutten. Hierdoor is de massa aangesloten op de schaal van de directe omgeving en wordt er intern flexibiliteit gecreëerd waardoor het gebouw toekomst bestendig is. De L-vormige vide met een in het oog springende trap is het verbindende element tussen de verschillende functies. Door niveau verschillen tussen de vloeren toe te passen ontstaan onderlinge [zicht] relaties tussen de verdiepingsvloeren en de ontstane ruimtelijke werking draagt bij aan het definiëren van de ruimtes. De verschillende ruimtes zijn flexibel te gebruiken, waardoor het gebouw zich, gedurende de dag en voor verschillende doelgroepen, kan aanpassen aan het gebruik/ functie.

De houten lamellen structuur van de dubbele gevel reageert op de open-/ dichtheid en functie van de achterliggende gevel, waardoor een dynamisch gevelbeeld ontstaat. In de vrije ruimte tussen de dubbele gevel bevindt zich het glazenwasbalkon en worden de hemelwaterafvoeren weggewerkt. De houten lamellen lopen door over het [buiten] plafond van de begane grond, waardoor het zwevend effect wordt versterkt en er een vloeiende overgang tussen binnen en buiten ontstaat. De lamellen hebben tevens een functie als zonwering waarbij in de zomer de directe zon toetreding voor een deel wordt tegengehouden [lagere koellast] en bij een laagstaande zon in de winter de zon toe kan treden waardoor minder verwarming nodig is. Naast de lamellen, dragen een hoge Rc-waarde van de gevelschil, zonne-energie en een warmtepomp bij aan een duurzaam gebouw.

Scroll to Top

Binnenstadsplan Apeldoorn

In opdracht van IPMMC, AM RED en MAB Development heeft BINT een concept uitgewerkt voor drie deelplannen binnen het binnenstadsplan Apeldoorn. Op de Van Berlo locatie is een parkeergarage en winkels met daarboven een opgetild maaiveld met woningen ontworpen. De andere deelplannen bevinden zich rond de Marktstraat/ Beekstraat en het V&D-complex.

Scroll to Top

Prijsvraag stadshart Holon

De Haagse architectenbureaus Vera Yanovshtchinsky Architecten en BINT Architecten, hebben de openbare prijsvraag voor een nieuw stadshart in Holon gewonnen. De stad ligt ten zuidoosten van Tel Aviv. In Israël wordt de prijsvraag voor dit nieuwe bestuurlijke en culturele centrum beschouwd als één van de belangrijkste van de laatste tien jaar. De bureaus worden in Israël vertegenwoordigd door Setter Architects.

Het nieuwe stadshart wordt gevormd door een stadsplein, hieraan liggen een gemeentehuis, een concertzaal en muziekcentrum, kantoren, winkels, woningen en een ondergrondse parkeergarage. Het combineert een stedelijk plein met een gebouwd ensemble dat aansluit op de structuur van zijn omgeving en de stad. De verwachting van de gemeente luidt: “Het nieuwe centrum gaat de bewoners en bezoekers een rijk en gevarieerd stedelijk leven bieden. Dit gaat uitstralen op het geheel van de stedelijke werkelijkheid van Holon”. “Het zou zich moeten hechten aan de stad en verankeren in de maatschappij”.

Juryoordeel:
”De jury draagt dit plan unaniem voor bij de gemeente Holon als het meest passende plan voor verdere ontwikkeling. Het plan beantwoordt aan alle beoordelingscriteria die de gemeente heeft gesteld. Door de flexibiliteit blijft ontwikkeling in de toekomst mogelijk zonder dat het hoge niveau van het ontwerp en zijn architectonisch karakter wordt aangetast.”
“Een architectonisch zeer interessant project. Het vormt een ensemble en geen afzonderlijke iconen. Zowel de compositie als de gevels boeien. Het project toont een volwassen architectonische benadering zowel met betrekking tot het gebouwde weefsel als het weefsel van de openbare (tussen)ruimte”

“We zijn vooral enthousiast omdat onze interpretatie van de vraagstelling wordt onderkend als de beste oplossing.”, was de eerste reactie van Vera Yanovshtchinsky. Evert Pronk (BINT) spreekt van “Een uitzonderlijk succesvolle samenwerking, we zijn als bureaus complementair en houden elkaar scherp.”

Bij Vera Yanovshtchinsky Architecten vormen inleving in de eigenheid van de opgave en in de cultuur van de bestemming de basis van de architectuur. Vanuit openheid wordt naar elke opdracht gekeken met als uiteindelijk resultaat een ontwerp, plan, gebouw, interieur dat gehecht is aan zijn plaats en omgeving. BINT herkent zich in deze visie en houdt zich bezig met ontwerpen in de breedste zin. De ontwerpen moeten helder zijn en beroeren zonder een bijbehorend ingewikkeld verhaal; het verhaal en de emotie moet door het ontwerp zelf worden opgeroepen. Beide bureaus zijn gevestigd in de Tweede Binnenhaven van Scheveningen.

Scroll to Top

Urban Miximum

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

“Gezinswoningen: een gestapelde binnenstedelijke opgave”

Inleiding
Hoge huizenprijzen, maar ook het gebrek aan geschikte woonvormen, goede voorzieningen [zoals kinderopvang] en een veilige ‘groene’ leefomgeving dragen bij aan het wegtrekken van gezinnen met kinderen uit de stad. In Delft is deze situatie niet anders, gezinnen vertrekken en vestigen zich vooral in de naastgelegen vinex-wijken als Pijnacker-Nootdorp, Den Haag en Rotterdam.
Het ideaalbeeld van een middenklasse gezin is een grondgebonden twee-onder-één-kap-woning in een rustig en veilig klimaat met goede voorzieningen en een eigen identiteit. Dit ideaalbeeld is als blauwdruk gebruikt om een oplossing te bieden voor gezinnen met kinderen ín de stad Delft .

Concept
Figuur 1 is een weergave van de ideale situatie voor gezinnen. Om deze woonvorm betaalbaar te houden in een stedelijke omgeving zal er een hogere dichtheid gerealiseerd moeten worden [ca. 100 woningen per ha]. Dit betekent dat de twee-kappers gestapeld moeten worden [figuur 2]. De functies worden herverdeeld in: wonen, privé buitenruimte, publieke buitenruimte, parkeren en voorzieningen. Deze herverdeling maakt het mogelijk om het programma te integreren in de binnenstedelijke structuur [figuur 3]. Vervolgens introduceren we een gelaagd maaiveld waardoor de verschillende niveaus met elkaar verbonden worden. Hierdoor kan elke woning op het maaiveld worden ontsloten en blijft de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd [figuur 4]. De belangrijkste ontwerpuitgangspunten zijn achtereenvolgens; diversiteit van [gezins]woningen; eigen identiteit per woning; elke woning maaiveld ontsloten; privé buitenruimte per woning; gemeenschappelijk parklandschap met [speel]voorzieningen; integratie van parkeren en voorzieningen; gebouw aansluitend op de omgeving.

Woningtypen
Het verschil in samenstelling en omvang van gezinnen wordt steeds groter. Daarnaast zijn ook de woonwensen in loop der jaren veranderd. Hierdoor groeit de behoefte aan verschillende woonvormen. Door ruimtelijke eenheden [6,0m x 4,8m] horizontaal en vertikaal te koppelen, ontstaan er woningtypen die verschillen in vorm en grootte. ‘Urban Miximum’ herbergt een grote diversiteit van woningtypen, zodat een verscheidenheid aan bewoners en gezinnen wordt aangetrokken. Het gebouw omvat een doorsnede van de bevolking. De woninggrootte en vorm zijn herkenbaar in de gevel door een ‘spatie’ tussen de woningen. De eigen identiteit wordt extra versterkt door elk type anders te materialiseren en in diepte licht te laten verspringen t.o.v. de naastgelegen typen.

Gelaagd maaiveld
Door een gelaagd maaiveld te introduceren die de verschillende niveaus verbindt, wordt het mogelijk om elke woning op het [opgetilde] maaiveld te ontsluiten. Er ontstaat een gestapeld landschap, verdeeld in publieke en privé buitenruimten. De publieke buitenruimte bevat parken, speelplaatsen en pleinen. De privé buitenruimten fungeren als overgangsbuffer tussen de woningen en publieke buitenruimte. Het gelaagde maaiveld geeft het gebouw een ‘open’ karakter, de parken presenteren zich als vensters naar de stad en verrijken de binnenruimte met groen. De open structuur zorgt voor verrassende zichtlijnen naar de stad en voorziet in voldoende daglicht .

Plint
In de plint zijn twee functies ondergebracht; parkeren en voorzieningen. Door te parkeren in de plint is er geen gemotoriseerd verkeer op het ‘opgetilde’ maaiveld aanwezig. Het maaiveld is hierdoor een veilige publieke ruimte met goede sociale controle. In het huidige ontwerp heeft het gebouw een parkeernorm van 1.25. Een hogere norm is haalbaar, dit hangt samen met de gereserveerde ruimte voor voorzieningen. De kleinschalige voorzieningen [kinderdagverblijf, gezondheidscentrum, tandarts, fitness, kleinschalige retail] in de plint zijn gericht op bewoners van het gebouw en de buurt zodat er niet alleen voor het gebouw, maar voor de hele buurt een meerwaarde wordt gecreëerd.

Inpassing in omgeving
De woningtypen zijn gestapeld rondom het gelaagde maaiveld. Het oriënteren van de typen is gebaseerd op het maximaliseren van licht, zicht en [privé] buitenruimte. Tegenover het Koepoorthotel, heeft het gebouw negen lagen. Hierdoor wordt de ‘toegangspoort’ van de binnenstadsentree en de centrumring op stedenbouwkundig niveau afgemaakt. De rest van het volume sluit qua schaal en hoogte aan op de omliggende bebouwing.
Zowel de ‘spatie’ tussen de woningtypen als het gebruik van verschillende typen baksteen maken dat het gebouw qua schaal en materialisatie aansluit op de bebouwde omgeving. De afwisselende gevel met stadsvensters geeft het gebouw tegelijkertijd een eigen karakter.

Duurzaamheid
De ruimtelijke kwaliteit in combinatie met hoge dichtheid zorgt ervoor dat de schaarse ruimte in de stad optimaal benut kan worden. De constructie van de woningen doet tevens dienst als constructie voor het maaiveld en is tot een minimum beperkt. De woningtypen zelf zijn vrij in te delen, zodat toekomstige wensen van gebruikers en veranderingen in de tijd eenvoudig ingepast kunnen worden. Het gebruik van tijdloze en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur van het gebouw. Het gebouw is op het zuiden georiënteerd, waardoor de mogelijkheden van passieve en actieve zonne-energie optimaal benut [kunnen] worden. Doordat daken getransformeerd zijn in tuinen en parken met een isolerende werking heeft dit een positieve uitwerking op het energieverbruik en de CO2 balans van het gebouw. Het regenwater wordt opgevangen en benut voor de tuinen en parken. Dit draagt bij aan de ‘ontharding’ van de stad en ontlast het riool.

Scroll to Top

Lloyd’s Terras, Veendam

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Ontwikkelaar Rottinghuis heeft BINT gevraagd een verbeelding te ontwerpen van het Lloyd`s Terras in Veendam. Uitgangspunten waren het stedenbouwkundig plan gemaakt door AAS Architecten en het inrichtingsplan van Bureau Alle Hosper. Het programma omvat een diversiteit aan functies. Zorg, beweging, ontspanning, werken en wonen zijn daarvan de belangrijksten. Andere vormen van recreatie zijn mogelijk in de Jonkerloods, die een culturele bestemming krijgt, het casino en de diverse horecagelegenheden.

Scroll to Top

Almere Waterwood

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Almere is a city with a relative short history and serves as a satelite city from it’s big sister Amsterdam. Almere was built to satisfy the growing demand of housing and most dutch people appealed for a familyhouse, with a garden and a parking place in front of the house. The scale of development in the last 25 years is so big that the interaction between the built area’s is very little. The intervention area will deal with the same problem concerning the relations with the neighbouring land at the south and the north. On the west east axis there is a possibility for Pampushout to connect the citycenter with the waterfront. We decided to focus on this direction with developing our ideas about the site.

Design
The designconcept starts with the roots of Pampushout: seaground. Seaground consists of sand which is shaped bij the current of the water to a curved pattern, by upscaling this curved pattern you get the feeling back that pampushout was once covered with water and that it’s below sealevel. In this pattern we press the routing for the bustrack, the bikes, walking paths, playgrounds and housingblocks. At the waterfront we leveled the whole area with the dike to get a nice view over the water form every place at the plaza. The highered plaza makes a big contrast with the level of the wood behind it. Through the cracks in the plaza you can experience the difference in height between the waterlevel, the dike and the woods. The cracks return in the appartments dividing the whole block into 5 ‘chunks’. Once you’ve left the cracks behind, you’ve entered the woods with the housingblocks. The seaground and the trees dictate the atmosphere in this area.

Future Development
We see this green recreational atmosphere go eastways towards the center of Almere providing a green outgoing axis towards the water. More housingblocks can be developed in a same way towards the center with different densities. This will make the axis more interesting and balanced and feed the waterfont with more public from city center. The waterfront with it’s restaurant, congrescenter, cinema and outdooreventspace will develop in a new center and justify the wide space reserved for these functions.

Housing Blocks
The housing blocks are inverted insideout, which means that compared to a standard building block the entrance is inside instead of outside the block and the garden is outside. By doing so the woodland remains maximized and the builded area is minimized. The beautiful curved seaground landscape with the already excisting trees serves as a common garden. The houses have loggia’s and roofterraces as their own ouside space. In the common garden there are several playgrounds on a flattened surface at te top of the ‘bumps’. The housing blocks press literally harder into the seaground and push the innerstreet, parkinglots and the cars out of sight. By keeping the innerspace-area very thiny and putting the road under the building there is a maximum of green space left. Inside the block the housing types vary a lot, both in surface area as in ‘between the floors’ connections . The buildingblock is designed as a continues volume which doesn’t reveal the complexity of floorplans behind it.
Inside the block there are familyhouses in different sizes, some of them combined with offices and elderly houses which are combined to a group and have a common space.
The entrance of all the blocks is at the eastside .The street underneath the ‘hovering’ block gets it’s light from the top and the sides. The amount of daylight and the view over the landscape generates a feeling of an open space, whilst acting more like a street. From the parkingplace to the house there are staircases which go from the side to the middle. At the end of the stairs there are two frontdoors.
The sleeping rooms and bathrooms are mostly orientated at the innerside, the livingroom and the kitchen enjoy the nice view of the wood.

Appartments
The appartments are a single block shaped and curved by the elements. The appartments are attached to the dike by a deck which serves as a plaza. In the deck there are cracks which suggest the incoming water from the sea and showing the dutch way of dealing with water. The cracks continue into the appartement block dividing it into 5 pieces. A total of 100 appartments are possible in this configuration, 2 appartments per floor. At the top of the building there is a common terras for sharing the nice view towards the water and the woods. The parking is under the deck and out of sight , the elevator brings you directly to your appartment.
The appartments are made as one block with one outside facade. On the outside there are balcony’s on both sides of the appartment. The facade between two towers is made of translucent material, it gives daylight and privacy and will make the cracks glow in the dark.

The Deck
The waterfront is connected with a deck towards the appartments, this provides a wide public space that can serve for outdoorevents. All the entrances for the public bulding as well as the appartments are at deck level . They share lifts and staircases and are connected with the backbone at decklevel. This backbone is a transparant space which links the deck, the appartments and the program underneath both vertically and horizontally. In the backbone there is space for restaurants, foyer etc. At the waterside there are wharfs attached to the deck to enjoy the view across the water to Amsterdam and to take a step outside the line of the dike. The 4 wharfs start the movement of waves coming over the dike which will result in the cracks visible in the deck. The cracks continue between the appartments and go with a sloping line towards the seagroundlevel 6 meters below. These ramps interweave the woodland with the waterfront and make both worlds easy accessible.

Congrescentre, Restaurant, Cinema and Parking
Under the deck and in the backbone there is room for a cultural program. The restaurant can have two levels providing two different atmospheres (wood and waterfront). Everything is linked by a glass backbone with, stairs, elevators and a nice view at the woods behind. The design follows the shape of the dike and uses it to place the seats of the congres and cinema. In this way you will ‘feel’ the dike when inside. At some places you can actually see this through the cracks. The program underneath is a flexible program, with big mutipurpose-rooms. It can be a cinema at night and a congrescentre by day, the backbone can provide different entrances for these different functions

Scroll to Top

Renovatie Studio Amsterdam

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

De Rode Waterparel

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

Gebiedsontwikkelingsmaat-schappij Zuidplaspolder [een samenwerking tussen AM, Amvest, Fortis, Heijmans en Woonbron] heeft BINT gevraagd een verbeelding van de Rode Waterparel in de Zuidplaspolder te ontwerpen. Het schetsontwerp voor de ‘onafhankelijke op de kreekrug’ bestaat uit 3 kleinschalige appartementen-blokken. Door verdraaiing van de plattegrond per verdieping, onstaan er afwisselende buitenruimten terwijl de hoofdplattegrond nagenoeg gelijk kan blijven.

Scroll to Top

Binckhorst Den Haag

Doen evenementen, bekend van de haagse koninginnenach en de hasjiba, kwam met een uitdagende visie over het Binckhorstgebied. Door de ontwikkeling van dit gebied als een evenement te beschouwen en de juiste kwaliteitsinjecties te geven aan de Binckhorst [waaronder stromend water en plaatsen waar cultuur en sport zich kan ontwikkelen] kan er eerst een transformatie van het imago plaatsvinden, waardoor de Binckhorst aantrekkelijker wordt voor hoogwaardige ontwikkellingen.

Scroll to Top

‘De Terp’ Living in the City

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

In de ontwerpopgave is de terp een metafoor, maar tevens een begrip. Als metafoor is de terp te lezen als een plateau met vormen, als begrip is het een bindend element. Elke vormstudie bestaat uit een horizontaal element (het basement) en vertikale elementen die daardoor heen gaan. Vormstudie 01 is een plateau met 1 doorlopende vertikale vorm. Vormstudie 02 is een variant daarop. Vormstudie 03 is het basement een ring met daarin vertikale elementen. In vormstudie 04 is dit principe verder uitgewerkt. Er ontstaan interessante ruimtes tussen de torens en op het basement, met naar binnen- en naar buiten gerichte ruimtes. Vormstudie 04 heb ik als uitgangspunt voor het ontwerp genomen.

De kantoren bevinden zich op de begane grond en vormen een schil rond het binnengebied. De sportschool zit in het binnengebied op de beganegrond en is visueel afgesloten van de omgeving. In een sportschool kijken mensen in de spiegen en naar elkaar, het introverte karakter van het binnengebied versterkt dit. Via patio`s krijgt de sportschool lichttoetreding, ze versterken tevens de relatie met het dek. Via het dek worden de woningen in het basement en de woontorens ontsloten. Deze ruimte is verkeers- en verblijfsruimte. Om ruime woningen te kunnen maken zijn delen van de toren uitgeschoven, hierdoor krijgt iedere woning een prive buitenruimte. De renbaan bevind zich op het basement en is naar buiten gericht. Hij is toegangkelijk voor sportschool en bewoners. De woningen in het basement hebben buitenruimten op het basement.

Scroll to Top