Posts Tagged functies


Cultural Center | Hotel, Marseille

Uitgangspunten
– Het plaatselijke [gebied onder de snelweg] combineren met de stad als geheel [A7]
– Door niet te focussen op de aanwezigheid van de snelweg gaat het ontwerp incidentele relaties aan met de aanwezige snelweg.

De publieke ruimte in het gebied is ‘verborgen’, je kan door het gebied lopen zonder de kwaliteiten van het gebied te ervaren. Het ontwerp moet een verlengde zijn van de openbare ruimte in het gebied. Door het programma en de vorm probeert het gebouw de wijk nieuw leven in te blazen.

Het gebouw is onder te verdelen in 2 hoofdfuncties; Een cultureel centrum en een Hotel. Het plaatselijke wordt benadrukt door het cultureel centrum, het stedelijke door het hotel, zowel in vorm als in functie. Deze tweedeling komt ook tot uitdrukking in de materialisatie; rijke afgewerkte materialen voor het hotel en ruwe onafgewerkte materialen voor het cultureel centrum.

Scroll to Top

‘De Terp’ Living in the City

In de ontwerpopgave is de terp een metafoor, maar tevens een begrip. Als metafoor is de terp te lezen als een plateau met vormen, als begrip is het een bindend element. Elke vormstudie bestaat uit een horizontaal element (het basement) en vertikale elementen die daardoor heen gaan. Vormstudie 01 is een plateau met 1 doorlopende vertikale vorm. Vormstudie 02 is een variant daarop. Vormstudie 03 is het basement een ring met daarin vertikale elementen. In vormstudie 04 is dit principe verder uitgewerkt. Er ontstaan interessante ruimtes tussen de torens en op het basement, met naar binnen- en naar buiten gerichte ruimtes. Vormstudie 04 heb ik als uitgangspunt voor het ontwerp genomen.

De kantoren bevinden zich op de begane grond en vormen een schil rond het binnengebied. De sportschool zit in het binnengebied op de beganegrond en is visueel afgesloten van de omgeving. In een sportschool kijken mensen in de spiegen en naar elkaar, het introverte karakter van het binnengebied versterkt dit. Via patio`s krijgt de sportschool lichttoetreding, ze versterken tevens de relatie met het dek. Via het dek worden de woningen in het basement en de woontorens ontsloten. Deze ruimte is verkeers- en verblijfsruimte. Om ruime woningen te kunnen maken zijn delen van de toren uitgeschoven, hierdoor krijgt iedere woning een prive buitenruimte. De renbaan bevind zich op het basement en is naar buiten gericht. Hij is toegangkelijk voor sportschool en bewoners. De woningen in het basement hebben buitenruimten op het basement.

Scroll to Top