Posts Tagged leefomgeving


Urban Miximum

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed

“Gezinswoningen: een gestapelde binnenstedelijke opgave”

Inleiding
Hoge huizenprijzen, maar ook het gebrek aan geschikte woonvormen, goede voorzieningen [zoals kinderopvang] en een veilige ‘groene’ leefomgeving dragen bij aan het wegtrekken van gezinnen met kinderen uit de stad. In Delft is deze situatie niet anders, gezinnen vertrekken en vestigen zich vooral in de naastgelegen vinex-wijken als Pijnacker-Nootdorp, Den Haag en Rotterdam.
Het ideaalbeeld van een middenklasse gezin is een grondgebonden twee-onder-één-kap-woning in een rustig en veilig klimaat met goede voorzieningen en een eigen identiteit. Dit ideaalbeeld is als blauwdruk gebruikt om een oplossing te bieden voor gezinnen met kinderen ín de stad Delft .

Concept
Figuur 1 is een weergave van de ideale situatie voor gezinnen. Om deze woonvorm betaalbaar te houden in een stedelijke omgeving zal er een hogere dichtheid gerealiseerd moeten worden [ca. 100 woningen per ha]. Dit betekent dat de twee-kappers gestapeld moeten worden [figuur 2]. De functies worden herverdeeld in: wonen, privé buitenruimte, publieke buitenruimte, parkeren en voorzieningen. Deze herverdeling maakt het mogelijk om het programma te integreren in de binnenstedelijke structuur [figuur 3]. Vervolgens introduceren we een gelaagd maaiveld waardoor de verschillende niveaus met elkaar verbonden worden. Hierdoor kan elke woning op het maaiveld worden ontsloten en blijft de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd [figuur 4]. De belangrijkste ontwerpuitgangspunten zijn achtereenvolgens; diversiteit van [gezins]woningen; eigen identiteit per woning; elke woning maaiveld ontsloten; privé buitenruimte per woning; gemeenschappelijk parklandschap met [speel]voorzieningen; integratie van parkeren en voorzieningen; gebouw aansluitend op de omgeving.

Woningtypen
Het verschil in samenstelling en omvang van gezinnen wordt steeds groter. Daarnaast zijn ook de woonwensen in loop der jaren veranderd. Hierdoor groeit de behoefte aan verschillende woonvormen. Door ruimtelijke eenheden [6,0m x 4,8m] horizontaal en vertikaal te koppelen, ontstaan er woningtypen die verschillen in vorm en grootte. ‘Urban Miximum’ herbergt een grote diversiteit van woningtypen, zodat een verscheidenheid aan bewoners en gezinnen wordt aangetrokken. Het gebouw omvat een doorsnede van de bevolking. De woninggrootte en vorm zijn herkenbaar in de gevel door een ‘spatie’ tussen de woningen. De eigen identiteit wordt extra versterkt door elk type anders te materialiseren en in diepte licht te laten verspringen t.o.v. de naastgelegen typen.

Gelaagd maaiveld
Door een gelaagd maaiveld te introduceren die de verschillende niveaus verbindt, wordt het mogelijk om elke woning op het [opgetilde] maaiveld te ontsluiten. Er ontstaat een gestapeld landschap, verdeeld in publieke en privé buitenruimten. De publieke buitenruimte bevat parken, speelplaatsen en pleinen. De privé buitenruimten fungeren als overgangsbuffer tussen de woningen en publieke buitenruimte. Het gelaagde maaiveld geeft het gebouw een ‘open’ karakter, de parken presenteren zich als vensters naar de stad en verrijken de binnenruimte met groen. De open structuur zorgt voor verrassende zichtlijnen naar de stad en voorziet in voldoende daglicht .

Plint
In de plint zijn twee functies ondergebracht; parkeren en voorzieningen. Door te parkeren in de plint is er geen gemotoriseerd verkeer op het ‘opgetilde’ maaiveld aanwezig. Het maaiveld is hierdoor een veilige publieke ruimte met goede sociale controle. In het huidige ontwerp heeft het gebouw een parkeernorm van 1.25. Een hogere norm is haalbaar, dit hangt samen met de gereserveerde ruimte voor voorzieningen. De kleinschalige voorzieningen [kinderdagverblijf, gezondheidscentrum, tandarts, fitness, kleinschalige retail] in de plint zijn gericht op bewoners van het gebouw en de buurt zodat er niet alleen voor het gebouw, maar voor de hele buurt een meerwaarde wordt gecreëerd.

Inpassing in omgeving
De woningtypen zijn gestapeld rondom het gelaagde maaiveld. Het oriënteren van de typen is gebaseerd op het maximaliseren van licht, zicht en [privé] buitenruimte. Tegenover het Koepoorthotel, heeft het gebouw negen lagen. Hierdoor wordt de ‘toegangspoort’ van de binnenstadsentree en de centrumring op stedenbouwkundig niveau afgemaakt. De rest van het volume sluit qua schaal en hoogte aan op de omliggende bebouwing.
Zowel de ‘spatie’ tussen de woningtypen als het gebruik van verschillende typen baksteen maken dat het gebouw qua schaal en materialisatie aansluit op de bebouwde omgeving. De afwisselende gevel met stadsvensters geeft het gebouw tegelijkertijd een eigen karakter.

Duurzaamheid
De ruimtelijke kwaliteit in combinatie met hoge dichtheid zorgt ervoor dat de schaarse ruimte in de stad optimaal benut kan worden. De constructie van de woningen doet tevens dienst als constructie voor het maaiveld en is tot een minimum beperkt. De woningtypen zelf zijn vrij in te delen, zodat toekomstige wensen van gebruikers en veranderingen in de tijd eenvoudig ingepast kunnen worden. Het gebruik van tijdloze en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur van het gebouw. Het gebouw is op het zuiden georiënteerd, waardoor de mogelijkheden van passieve en actieve zonne-energie optimaal benut [kunnen] worden. Doordat daken getransformeerd zijn in tuinen en parken met een isolerende werking heeft dit een positieve uitwerking op het energieverbruik en de CO2 balans van het gebouw. Het regenwater wordt opgevangen en benut voor de tuinen en parken. Dit draagt bij aan de ‘ontharding’ van de stad en ontlast het riool.

Scroll to Top