Posts Tagged paviljoen


Bouwupdate Paal14

van gaat minder snel dan deze , maar de contouren van de plattegrond zijn nu al zichtbaar in .
(more…)

Paviljoen Strand Zuid 2.0 Amsterdam RAI

In een besloten prijsvraag voor Unlimited Label heeft BINT een ontwerp gemaakt voor een horecagelegenheid op het terrein van de Amsterdam RAI. Strand Zuid 2.0 zoekt aansluiting bij de bestaande kwaliteiten van de omgeving en biedt versterking aan de Amsterdam RAI als geheel. Volledige integratie met de bestaande luchtbrug, multifunctioneel gebruik en alle functies onder één dak zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerpconcept. Het ontwerp wordt niet uitgevoerd.

Programma inpassen in omgeving/ luchtbrug
Door de luchtbrug te integreren in het ontwerp verdwijnt de huidige barrière op maaiveld niveau, waardoor de kwaliteiten van de omgeving benut kunnen worden. Het bestaande trappenhuis koppelt de luchtbrug met het paviljoen en komt uit in het hart van het gebouw, de bezoekers krijgen hierdoor letterlijk een kijkje in de keuken. Aan de westzijde van de luchtbrug worden twee doorgangen gemaakt die de dakterrassen ontsluiten. Aan de oostzijde wordt een doorgang gemaakt ten behoeve van de goederen-/ personenlift. De onderzijde van de luchtbrug vormt het plafond van de bar, garderobes en sanitaire ruimten. De wanden zijn hier optisch vrijgehouden van de brug door glazen delen en een lichtkoof in de achterwand van de bar.
Door de multifunctionele ruimte I en het restaurant aan de westzijde te plaatsen ontstaat een langgerekt volume dat aansluit op de schaal van de Amsterdam RAI. Deze ruimten hebben maximaal zicht op het water en de aanlegsteigers. De doorgaande routing voorlangs bestaat uit een strook van drie meter direct langs het water. De ondersteunende functies, de keuken en de multifunctionele ruimte II bevinden zich aan de oostzijde van de luchtbrug.

Zichtlijnen/ lichtinval
Aan de westzijde wordt het dak ‘opgetild’ door een nieuwe ‘brug’ met vakwerkspanten, hierdoor kan er licht tot diep in het gebouw toetreden en is er visueel contact tussen bezoekers en passanten in de luchtbrug. De vakwerkspanten van het verhoogde dak maken het mogelijk om de begane grond bijna kolomvrij uit te voeren. Het verhoogde dakdeel wordt onder ooghoogte uitgevoerd, waardoor het vrije uitzicht op het water vanaf de luchtbrug gewaarborgd blijft. Het uitzicht, groendak en de dakterrassen vormen gezamenlijk een aangename onderbreking in de verbindingsroute tussen hal 7 en 8.

Overgang binnen/ buiten
Door gebruik te maken van overstekken wordt directe zon toetreding geminimaliseerd, zodat een aangenaam binnenklimaat ontstaat. De overstekken dragen tevens bij aan een geleidelijke overgang tussen binnen/ buiten en vergroten de functionaliteit van het terras dat ook met minder weer als overdekte buitenruimte gebruikt kan worden.

Multifunctioneel gebruik
Het paviljoen kan functioneren als één grote horecagelegenheid met meerdere keuken concepten, maar kan ook opgesplitst worden waardoor meerdere evenementen gelijktijdig plaats kunnen vinden. Het restaurant en de multifunctionele ruimte I hebben dan hun eigen bar, keuken, toiletgroep, garderobe en dakterras. De multifunctionele ruimte II heeft ook een eigen bar en kan indien nodig gebruik maken van keuken II.

Materialisatie
De hoofddraagconstructie bestaat uit stalen kolommen en liggers, hiertussen zijn de houten vloer- en dakbalken geplaatst. De houten balken blijven grotendeels in het zicht, wat in combinatie met de houten vloeren een warme uitstraling heeft. De witte onderzijde van de luchtbrug geeft een mooi contrast met het hout, hierdoor blijft de luchtrug leesbaar als autonoom object. Het plafond van de overdekte buitenruimten wordt uitgevoerd in een houten lamellen structuur. De dakrand die overgaat in het hekwerk van het dakterras is uitgevoerd in glasvezeldoek. Dit PTFE gecoate materiaal zit ook op de lamellenrand van de multifunctionele ruimte II, waardoor de achterliggende constructie deels zichtbaar blijft. De westgevel is volledig voorzien van glas in antraciete geschilderde houten puien, waardoor maximale openheid naar binnen en transparantie richting het water bereikt wordt.

Scroll to Top

Horecapaviljoen Amstelkwartier, Amsterdam

In opdracht van 52º NOORD heeft BINT een multifunctioneel horecapaviljoen ontworpen waar horeca, detailhandel, een multifunctionele ruimte, parkeren en een woning onder één dak zijn samengebracht. Vanaf de verschillende terrassen op de unieke locatie, centraal in Amsterdam gelegen en in het stadspark bij het Amstelkwartier met een nieuwe stadshaven, is een prachtig uitzicht over de Amstel gewaarborgd.

Het concept voor het paviljoen is gebaseerd op een zwevend houten volume met een transparant maaiveld en uitstraling rondom. Door het gebouw optisch op te tillen en de begane grond transparant uit te voeren, wordt de zijde van het water, stadshaven, park en terrassen verbonden met de doorgaande routing en de stad. De parkeergarage is onder het maaiveld in het talud gesitueerd, ingeklemd tussen het park, publieke trappen van de gemeente en de terrassen/ doorgaande route langs de kade.

Het programma wordt opgeschaald door het bouwvlak en de maximale bouwhoogte maximaal te benutten. Hierdoor is de massa aangesloten op de schaal van de directe omgeving en wordt er intern flexibiliteit gecreëerd waardoor het gebouw toekomst bestendig is. De L-vormige vide met een in het oog springende trap is het verbindende element tussen de verschillende functies. Door niveau verschillen tussen de vloeren toe te passen ontstaan onderlinge [zicht] relaties tussen de verdiepingsvloeren en de ontstane ruimtelijke werking draagt bij aan het definiëren van de ruimtes. De verschillende ruimtes zijn flexibel te gebruiken, waardoor het gebouw zich, gedurende de dag en voor verschillende doelgroepen, kan aanpassen aan het gebruik/ functie.

De houten lamellen structuur van de dubbele gevel reageert op de open-/ dichtheid en functie van de achterliggende gevel, waardoor een dynamisch gevelbeeld ontstaat. In de vrije ruimte tussen de dubbele gevel bevindt zich het glazenwasbalkon en worden de hemelwaterafvoeren weggewerkt. De houten lamellen lopen door over het [buiten] plafond van de begane grond, waardoor het zwevend effect wordt versterkt en er een vloeiende overgang tussen binnen en buiten ontstaat. De lamellen hebben tevens een functie als zonwering waarbij in de zomer de directe zon toetreding voor een deel wordt tegengehouden [lagere koellast] en bij een laagstaande zon in de winter de zon toe kan treden waardoor minder verwarming nodig is. Naast de lamellen, dragen een hoge Rc-waarde van de gevelschil, zonne-energie en een warmtepomp bij aan een duurzaam gebouw.

Scroll to Top

Architectenselectie gewonnen voor paviljoen aan de Amstel!

BINT heeft de architectenselectie gewonnen voor 52noord, dé nieuwe hotspot aan de Amstel in Amsterdam! (more…)

Video BINT Horecava 2014

Voor de Horecava 2014 hebben we het ontwerpproces van een strandpaviljoen uitgelegd met een holografische projectie. (more…)

Paviljoen The Coast Monster

Strandbebouwing in Monster is toegestaan onder specifieke randvoorwaarden. Een belangrijke beeldbepalende randvoorwaarde is een opgetild bouwvolume op poten, twee meter boven het doorgaand strandprofiel.

Het concept voor het jaarrond paviljoen The Coast is op deze randvoorwaarde gebaseerd; een zwevend volume met uitstraling rondom. Het doel is een gebouw te ontwerpen met minimale invloed op de omgeving en een maximale aantrekkingskracht. De natuur kan binnen dit concept onbelemmerd zijn gang gaan, ook onder het paviljoen door. De natuurlijke uitstraling van het paviljoen sluit hier op aan, het gebouw op gaat op in zijn omgeving en genereert hierdoor een vanzelfsprekende aantrekkingskracht.

Belangrijke drager van het concept is de routing. Langs deze routing bevinden zich diverse functies
die uiteindelijk naar het paviljoen leiden. Gedacht kan worden aan een uitkijkpunt, zitgelegenheid,
fietsenstalling, uitgifte horeca, EHBO post en een speelruimte voor kinderen. Door het volume te koppelen aan een doorgaande routing ontstaan er vloeiende overgangen tussen duinen, strandafgang, fietsenstalling, paviljoen, terras, trappen en het strand.

Om de vloeiende overgangen te benadrukken worden de constructieve lijnen van het hoofdvolume doorgezet
in de doorgaande routing en het terrasdek. Hierdoor ontstaat er een dynamische vorm waarbij de grenzen
tussen binnen en buiten vervagen. Aan de duinzijde gaan de constructieve lijnen over in de balustrades van de steiger. Boven het terras aan de zeezijde worden constructie lijnen ook doorgezet. In ruimte hiertussen zijn rolschermen te spannen voor bescherming tegen zon en regen. Het ‘’dichte’’ dak gaat geleidelijk over in een open lattenstructuur om de zachte overgang te benadrukken, ongeacht de stand van de translucente rolschermen. De constructie blijft deels zichtbaar, wat de tijdelijkheid van de constant veranderende natuur benadrukt.

De tweedeling van het hoofdprogramma in restaurant en multifunctionele ruimte is zichtbaar gemaakt in het dak. Het midden van het paviljoen is hiervoor uitgevoerd met een transparant dakdeel waar licht tot diep in gebouw kan doordringen. Het opdelen van het dak in drie delen voorkomt tevens een te massale uitstraling van het hoofdvolume

Door het ruime dakoverstek aan alle zijden kan er veel glas worden toegepast in de gevels waardoor het
gebouw een transparante uitstraling krijgt. In het midden van de gevel aan de duinzijde loopt de kern van het gebouw tot aan de gevel, hier bevindt zich direct aan de doorgaande routing de uitgifte met een doorkijk door het hart van het paviljoen.
De horizontale gevelbekleding is opgebouwd uit antraciete houten delen, die samen met de witte kozijnen bijdraagt aan een nautische uitstraling. De rest van het paviljoen is ook opgebouwd uit materialen met een natuurlijke uitstraling die opgaan in de omgeving.

Scroll to Top

Paviljoen Copacabana Scheveningen

Voor Beachclub Copacabana heeft BINT een seizoensgebonden paviljoen ontworpen aan de nieuwe boulevard in Scheveningen. Het door K&A gebouwde paviljoen heeft een robuuste uitstraling die zowel in het exterieur als interieur tot uitdrukking komt. De hoofddraagconstructie, bestaande uit kolommen en vakwerkliggers, is zo ontwerpen dat ze makkelijk te demonteren zijn. De glazen puien lopen achter de constructie door. De keuken en nevenfucties zijn opgebouwd uit losse units, waardoor de op- en afbouwtijd tot een minimum wordt beperkt.

Scroll to Top

Horecapaviljoen Delftse Hout

Voor horecapaviljoen De Steiger aan de grote plas in recreatiegebied Delftse Hout is de uitdaging om met een minimaal budget een goed functioneerend en aantrekkelijk paviljoen te realiseren. Het ontwerp wordt niet gerealiseerd.

1| Voor het concept is een standaard schottenkeet als uitgangspunt genomen. Het programma bestaat uit
horeca met terras en de reddingbrigade. Deze functies worden opgesplitst in twee volumes met het terras als bindend element. Door de noklijnen naar elkaar te verschuiven door middel van asymmetrische spanten gaan de twee volumes een relatie met elkaar aan, met het hoogte accent in het midden en aflopend naar de randen.

2| De locatie wordt aan de noord- en oostzijde begrenst door bos en opent zicht aan de zuid- en westzijde naar het water van de grote plas. Door het volume van de reddingbrigade te roteren, ontstaat ruimte voor een doorgaande routing tussen de volumes. Aan deze route worden de openbare toiletten, entree horeca, uitgifte en het terras ontsloten. De routing is tevens de as waar de verschillende hoeken van het paviljoen en terras elkaar ontmoeten.

3| Het horecapaviljoen en terras worden opgetild waardoor het gevoel van een steiger ontstaat. Tevens
wordt hierdoor de voetprint zo klein mogelijk gehouden, zodat de natuur onbelemmerd zijn gang kan gaan. Bij de uitwerking van het terras wordt door middel van ‘meerpalen’ aan de rand het maritiem gevoel versterkt. De rand van de ‘steiger’ kan door de hoogte van ca. 450mm tevens als zitelement dienen. Toegang naar het dek wordt met hellingbanen aan Noord- en Zuidzijde gewaarborgd, waarbij de
doorgaande routing door de wisselende plankrichting wordt geaccentueerd.

Door de ‘schottenketen’ te bekleden krijgt paviljoen De Steiger een hedendaagse uitstraling. De gevels worden uitgevoerd in hoofdzakelijk twee materialen; Zinklook en geïmpregneerde Red Ceder panelen. De Zinklook wordt toegepast op het dak en twee gevels, waardoor en een omarmend gebaar ontstaat. De binnenzijde contrasteert hiermee en krijgt een warme natuurlijke uitstraling. Door zinklook aan de boszijde toe te passen wordt de gevels beschermd, de overstekken dragen bij aan de
duurzaamheid van de houten gevels.

De bestaande brandweerdeuren worden toegepast bij de bootopslag van de reddingsbrigade en aan de terraszijde van het horecapaviljoen. Hierdoor kan met mooi weer een groot deel van de gevel open gezet worden, waardoor de grens tussen binnen en buiten vervaagd.

Scroll to Top

Strandpaviljoen Zandvoort

Voor Tijn Akersloot heeft BINT een jaarrond strandpaviljoen ontworpen in Zandvoort. Het concept voor het paviljoen is gebaseerd op maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid: ‘van zwembroek tot winterjas’. Aan het strand zijn de verschillende weerelementen goed voelbaar; je kan lekker uitwaaien, een frisse neus halen maar ook zonnen of verkoeling vinden en je gedachten verzetten. Het hele jaar open zijn betekent dat het paviljoen aan een groter aantal weertypen wordt blootgesteld. Het was dan ook de uitdaging om een paviljoen te ontwerpen dat bij ieder soort weer, tijdstip of omstandigheid van de dag een toegevoegde waarde heeft.

Er is uitgegaan van een alzijdig paviljoen om ervoor te zorgen dat zowel de kwaliteit van de duin- als van de zeezijde volledig benut wordt. Dit biedt een grotere diversiteit aan uitzichten en de hiermee samenhangende indelingsmogelijkheden. Het paviljoen is in vier ruimtes op te delen door middel van grote schuifwanden. Deze ruimtes zijn onderling te schakelen in meer dan tien verschillende configuraties, waardoor maximaal kan worden ingespeeld op de behoefte [partij, vergadering, restaurant etc.] In het midden staat de vrijstaande kern van het paviljoen. Hier bevinden zich de half open keuken, installaties, opslag, toiletten en ruimtes voor personeel. Het bargedeelte loopt voor deze kern langs. De kern is zo compact mogelijk gehouden. Dit verkort de looplijnen en zorgt voor een goede samenwerking en communicatie tussen het personeel. Dit is vooral belangrijk als er verschillende evenementen tegelijk plaatsvinden.

De flexibiliteit binnen vertaalt zich ook naar de buitenzijde. De gevel is laagsgewijs opgebouwd uit schuifpuien op de hoeken, shutterpanelen en gordijnen, waardoor de mate van openheid en sfeer volledig te regelen zijn per deel of in zijn geheel. In de zomer wordt het paviljoen gereduceerd tot een grote parasol met schaduw en verkoeling. In de winter ligt de focus op het interieur. Door het gebruik van de schuifwanden wordt de sfeer intiemer en biedt het paviljoen de gewenste bescherming tegen alle weerelementen.

Scroll to Top