Archive for BINT


Luifel Spazio Offices Zoetermeer

In opdracht van Unibail Rodamco heeft BINT een luifel ontworpen voor Spazio Offices in Zoetermeer. De bestaande stuctuur is hierbij als uitgangspunt genomen. De houten spanten worden verlengt en knikken op twee plaatsen in een vloeiende beweging, waarbij het grootste overstek ter hoogte van de entree ligt. Aan de bovenzijde van de spanten worden ten behoeve van de droogloop glazen panelen op een spyderconstructie geplaatst. De panelen aan de onderzijde bieden plaats voor signing en lichten ‘s avonds op door de spots op de spanten.

Scroll to Top

Kunstopslag Rijswijk

Hoofdvorm
Als hoofdvorm is gekozen voor een ellips. Deze vorm wordt aan de zuidzijde gedicteerd door de trambaan en de kavelvorm. Door aan de andere zijde ook een ‘voorzijde te creëren ontstaat een elegant slank ogend volume. Er zijn geen achterkanten meer en het gebouw heeft een rondom uitstraling die overal ruimte laat aan de omliggende gebouwen. De vorm en de gevel geven samen expressie aan het gebouw en vertellen tevens de bijzondere functie van het gebouw.

Logistiek
Art Plaza ligt op een unieke zichtlocatie dicht bij de snelweg en is zeer goed bereikbaar. Om goed op de bereikbaarheid aan te sluiten is de logistiek zeer belangrijk. Het laden/ lossen op maaiveld moet hiervoor de ruimte krijgen. Voorstel is om vrijwel het hele kavel op maaiveld voor de logistieke oplossing te gebruiken. Voor bezoekers is er parkeren op maaiveld te realiseren bovenop een verdiepte
natuurlijk beluchtte parkeergarage. Verder wordt er nog een stijgpunt voor de kantoren gemaakt naast het parkeren voor de bezoekers. De expeditie ligt uiteraard ook op het maaiveld en de vrachtwagens kunnen in dit volume achter gesloten deuren laden/lossen. In de expeditie is een laad- losplatform op hoogte met 4 loading docks, De loading docks zijn direct aangesloten op de goederenlift.

Gevel
De gevel van het depot van Art Plaza vraagt om een gesloten dichte structuur. Om de gevel wel aantrekkelijk te maken en niet te massaal is er een diagonale stapeling van ‘‘dozen’’ bedacht. Deze structuur verbergt het aantal verdiepingen achter deze gesloten gevel en zorgt dat de blik naar de transparante kroon met kantoren wordt begeleidt. Om de massaliteit te doorbreken zitten er in de
dichte structuur spaties van glas, dit zijn etalages en/of ateliers waar de kunst kan worden tentoongesteld of gerestaureerd. De wisselende structuur in de gestapelde dozen zorgt voor een divers afwisselend gevelbeeld die laat zien dat in ieder doos ook iets anders is opgeslagen en dat de grootte van de opslag kan varieren .

Kantoren
In de expeditie is een kantoor van 100 vierkante meter mogelijk, Deze is gescheiden van het kantoor voor de rest van het personeel. Dit kantoor van 400 m2 BVO bevindt zich direct boven de opslag voor kunst . De rest van de verdieping is gereserveerd voor de installaties voor zowel de kantoren als het
art depot. Een interne verbinding met de opslag is door deze plek eenvoudig te realiseren indien wenselijk. De toplagen zijn eveneens kantoor en gereserveerd voor derden. De ligging van de kantoren op de hoogste verdiepingen zorgt voor een gegarandeerd mooi uitzicht rondom. De kantoorlagen kunnen hierdoor ook lichter worden geconstrueerd omdat de belastingen lager zijn dan de opslagvloeren in de eerste lagen.

Scroll to Top

Kantoor Mourik Nieuwdorp

Voor een nieuw kantoor van Mourik Vlissingen B.V. heeft BINT binnen het standaard paal-schot systeem van K&A de gevel ontworpen. Door ramen en dichte panelen optisch samen te voegen en te laten verspringen per verdieping, wordt de standaard structuur doorbroken en ontstaat er een ‘geperforeerde metalen doos’ met diepe negges in de kleur van Mourik. De entree en trappenhuis zijn uitgesneden uit de massa en voorzien van een glazen gevel, de gevel vouwt zich hier om naar binnen. Het gebouw wordt medio 2013 opgeleverd.

Scroll to Top

Kinderdagverblijf Spaarnwoude

Concept
De boerderijen in het gebied behoren voornamelijk tot de Noordelijke groep [Friese huisgroep] en Hallehuisgroep. Veel voorkomende typen rondom het plangebied zijn de typisch Noordhollandse stolpboerderij en het hallehuis.
Traditionele boerderijen hebben allemaal een driedeling die in meer of mindere mate in de massa terug is te zien; woonhuis, stal en hooiberg. De verschijningsvorm van boerderijen verandert constant mee met de tijd, behoefte en vooruitgang. In de loop der jaren zijn veel boerderijen in het polderlandschap verdwenen. Dit komt voornamelijk doordat ze niet meer rendabel zijn, waardoor er een functieverandering plaatsvind van agrarisch naar dag-recreatie.

Het concept van de traditonele boerderij wordt toegepast op de BSO. De driedeling van de boerderij blijft behouden maar krijgt een functionele transformatie:

woonhuis | stal | hooiberg <--------> wonen | verzorgen | spelen/leren.

Ensemble
Het gebouw wordt opgevat als een ensemble van drie onderdelen die zich vormen naar de schaal en kwaliteiten van de omgeving. De volumes hebben een naar buiten toe gesloten gevelkarakter. Dit in tegenstelling tot de binnenzijde, hier openen de gevels zich juist naar elkaar toe. Door de transparante koppelingen tussen de hoofdvolumes en de glazen binnengevels worden lichte ruimtes gecreerd. Het zicht op kinderen en leidsters is hiermee gewaarborgd. De transparante bouw en het gebruik van natuurlijke materialen versterken de relatie tussen kind en natuur/ omgeving. Het
toepassen van zonnecellen, het opvangen van regenwater en de natuurlijke materialen dragen bij aan de duurzaamheid van het gebouw. De kinderen maken hier letterlijk spelenderwijs kennis met het steeds belanrijker wordende begrip duurzaamheid.

Speelse verwijzingen naar de traditionele boerderij:
– Spanten in het zicht
– Rieten daken
– Staldeur en boerderij ramen
– Gepotdekselde gevels
– Zomerstal
– Woonkeuken
– Hooiberg

De geschiedenis van het gebied [agrarisch verleden] blijft met deze nieuwe invulling zichtbaar in het landschap en speelt hierdoor ook bij de opvoeding van de kinderen een belangrijke rol.

Scroll to Top

Truckparkings Rotterdam

Momenteel worden er drie bewaakte truckparkings in de Rotterdamse haven gerealiseerd. BINT heeft drie gebouwen ontworpen met basisvoorzieningen zoals, toiletten, douches en een bijeenkomstruimte. Het gebouw bestaat uit twee elementen, een rechthoekig volume en een schijf. De rode schijf werkt als herkenningspunt in de omgeving, het uitstekende deel boven het gebouw is voorzien van een sparing waartussen een banner is gespannen. Het grijze volume is tegen de schijf gezet, waarbij een doorlopende lichtlijn alle ruimten van voldoende daglicht voorziet.

Scroll to Top

BINT wenst..

.. iedereen fijne feestdagen en laat ook in 2012 graag zijn licht schijnen op uw project! (more…)

Visie Ahoy Rotterdam 2030

In opdracht van Ahoy Rotterdam heeft BINT een aantal varianten ontworpen voor de visie Ahoy 2030. ‘De ambitie van Ahoy is om hét podium van business & entertainment te zijn door een uniek totaalconcept te bieden waarmee optimaal wordt ingespeeld op de groeiende behoefte in de markt.’ Om de huidige positie van Ahoy te kunnen waarborgen en uitbouwen zijn de volgende ingrepen noodzakelijk; de beursruimte met 9000m2 uitbreiden, renovatie/ nieuwbouw van de oude hallen, uitbreiding van Congres- & Vergadercentrum naar volwaardig Internationaal Convention Centre met hotel.

Scroll to Top

Bezuidehoutseweg Den Haag

In opdracht van SENS real estate heeft BINT een duurzaam herontwikkelings concept gemaakt voor twee kantoorpanden. Het bestaande volume wordt ingrijpend gerenoveerd en ca. 40% aan programma toegevoegd. De bestaande gevel wordt zoveel mogelijk behouden. Door de gevel in te pakken krijgt het gebouw een hedendaagse uitstraling en betere isolatiewaarden. De horizontale belijning sluit de gevel aan op de omgevingsbebouwing. De nieuwe klimaatgevel wordt terugliggend uitgevoerd waardoor het gebouw zich presenteert als twee in elkaar geschoven volumes.

Bestaande situatie
Uitgangspunt van SENS real estate is duurzame herontwikkeling. Het bestaande volume ingrijpend renoveren [gevel, installaties, e.d.] en daarnaast programma toevoegen.

Programma toevoegen
Het streven is om minimaal ca. 40% aan het bestaande vloeroppervlak toe te voegen. Door aan de zuidzijde nieuwe vloeren te realiseren wordt het kavel volledig benut, daarnaast worden er twee verdiepingen toegevoegd. Er kan een open kantoorvloer, cellenkantoor of een combinatie hiervan worden gerealiseerd.

Voorzetgevel
De bestaande gevel wordt zoveel mogelijk behouden. Door de gevel ‘in te pakken’ krijgt het gebouw een hedendaagse uitstraling, daarnaast krijgt de gevel een betere isolatiewaarde. Door de horizontale lijnen te benadrukken sluit de gevel aan op zijn omgeving.

Klimaatgevel
Doordat de nieuwe gevel terugliggend wordt uitgevoerd en anders wordt gematerialiseerd zal het gebouw zich presenteren als twee in elkaar geschoven volumes. De achterliggende gevel sluit aan bij de belijning van het uitstekende deel. De glazen gevel voorzien van een print reflecteert het omliggende groen en gebouwen. De dichtheid van de glasprint wordt aangepast aan de oriëntatie van de gevels.

Transparante plint
Door de plint transparant uit te voeren ontstaat ter plaatse van de uitkragende voorzetgevel een ‘zwevend’ volume. De relatie met het groen van de Koekamp wordt hiermee versterkt, zowel van binnenuit als vanaf de straatzijde. De huidige uitgebouwde entrees worden inpandig opgelost zodat het gebouw een heldere structuur krijgt.

Buitenruimten
De vervallen buitenruimte aan de Zuidzijde van het gebouw wordt teruggeplaatst op de bovenste verdieping. Vanaf deze besloten buitenruimte heeft men een mooi uitzicht over de Koekamp en het Malieveld. De buitenruimte kan gecombineerd worden aan een bedrijfsrestaurant op de bovenste
verdieping.

Scroll to Top

Strandpaviljoen Zandvoort

Voor Tijn Akersloot heeft BINT een jaarrond strandpaviljoen ontworpen in Zandvoort. Het concept voor het paviljoen is gebaseerd op maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid: ‘van zwembroek tot winterjas’. Aan het strand zijn de verschillende weerelementen goed voelbaar; je kan lekker uitwaaien, een frisse neus halen maar ook zonnen of verkoeling vinden en je gedachten verzetten. Het hele jaar open zijn betekent dat het paviljoen aan een groter aantal weertypen wordt blootgesteld. Het was dan ook de uitdaging om een paviljoen te ontwerpen dat bij ieder soort weer, tijdstip of omstandigheid van de dag een toegevoegde waarde heeft.

Er is uitgegaan van een alzijdig paviljoen om ervoor te zorgen dat zowel de kwaliteit van de duin- als van de zeezijde volledig benut wordt. Dit biedt een grotere diversiteit aan uitzichten en de hiermee samenhangende indelingsmogelijkheden. Het paviljoen is in vier ruimtes op te delen door middel van grote schuifwanden. Deze ruimtes zijn onderling te schakelen in meer dan tien verschillende configuraties, waardoor maximaal kan worden ingespeeld op de behoefte [partij, vergadering, restaurant etc.] In het midden staat de vrijstaande kern van het paviljoen. Hier bevinden zich de half open keuken, installaties, opslag, toiletten en ruimtes voor personeel. Het bargedeelte loopt voor deze kern langs. De kern is zo compact mogelijk gehouden. Dit verkort de looplijnen en zorgt voor een goede samenwerking en communicatie tussen het personeel. Dit is vooral belangrijk als er verschillende evenementen tegelijk plaatsvinden.

De flexibiliteit binnen vertaalt zich ook naar de buitenzijde. De gevel is laagsgewijs opgebouwd uit schuifpuien op de hoeken, shutterpanelen en gordijnen, waardoor de mate van openheid en sfeer volledig te regelen zijn per deel of in zijn geheel. In de zomer wordt het paviljoen gereduceerd tot een grote parasol met schaduw en verkoeling. In de winter ligt de focus op het interieur. Door het gebruik van de schuifwanden wordt de sfeer intiemer en biedt het paviljoen de gewenste bescherming tegen alle weerelementen.

Scroll to Top

Binnenstadsplan Apeldoorn

In opdracht van IPMMC, AM RED en MAB Development heeft BINT een concept uitgewerkt voor drie deelplannen binnen het binnenstadsplan Apeldoorn. Op de Van Berlo locatie is een parkeergarage en winkels met daarboven een opgetild maaiveld met woningen ontworpen. De andere deelplannen bevinden zich rond de Marktstraat/ Beekstraat en het V&D-complex.

Scroll to Top


«  1 2 3 4   »